In december worden gemiddeld 50 procent meer woningen verkocht dan in de andere maanden. Maar liefst 12 procent van het totaal aantal verkopen van het jaar wordt tijdens de laatste maand afgesloten. Met andere woorden: één op de acht transacties gebeurt in december.

De voornaamste reden voor die enorme piek in december is dat kandidaat-kopers in de eindejaarsperiode vaak meer tijd hebben om rond te kijken. Uit de analyse blijkt overigens dat ook in andere vakantieperiodes de verkoop van woningen en appartementen fors de hoogte in gaat. Zo waren er de voorbije jaren ook opvallend meer transacties tijdens de krokus- en paasvakanties.

'Voor de makelaars zijn het trouwens ook de laatste weken om hun targets van het jaar te halen, daarom steken ze die laatste 14 dagen nog een tandje bij', zegt Isabelle Vermeir, CEO van Century 21 Benelux.

Vaak geven ook nieuwe wetten en regels de vastgoedverkoop een flinke duw in de rug tijdens de eindejaarsperiode. Bijna elk jaar verandert er op 1 januari wel iets wetgevend in verband met de aankoop van een woning. En niet zelden zorgen die veranderingen ervoor dat het totale kostenplaatje duurder uitvalt. Ook dat verklaart voor een deel waarom kopers nog snel in december hun slag willen slaan, besluit Century 21 Benelux.

In december worden gemiddeld 50 procent meer woningen verkocht dan in de andere maanden. Maar liefst 12 procent van het totaal aantal verkopen van het jaar wordt tijdens de laatste maand afgesloten. Met andere woorden: één op de acht transacties gebeurt in december.De voornaamste reden voor die enorme piek in december is dat kandidaat-kopers in de eindejaarsperiode vaak meer tijd hebben om rond te kijken. Uit de analyse blijkt overigens dat ook in andere vakantieperiodes de verkoop van woningen en appartementen fors de hoogte in gaat. Zo waren er de voorbije jaren ook opvallend meer transacties tijdens de krokus- en paasvakanties.'Voor de makelaars zijn het trouwens ook de laatste weken om hun targets van het jaar te halen, daarom steken ze die laatste 14 dagen nog een tandje bij', zegt Isabelle Vermeir, CEO van Century 21 Benelux.Vaak geven ook nieuwe wetten en regels de vastgoedverkoop een flinke duw in de rug tijdens de eindejaarsperiode. Bijna elk jaar verandert er op 1 januari wel iets wetgevend in verband met de aankoop van een woning. En niet zelden zorgen die veranderingen ervoor dat het totale kostenplaatje duurder uitvalt. Ook dat verklaart voor een deel waarom kopers nog snel in december hun slag willen slaan, besluit Century 21 Benelux.