Nu er nieuwe bevoegdheden en middelen naar Vlaanderen komen, ontstaan er kansen voor een beter woonbeleid, vindt woonmarktonderzoekster Sien Winters.

Sien Winters, onderzoekster aan de KU Leuven, is een van de vier onafhankelijke deskundigen van de Vlaamse Woonraad. Het recente advies van die raad over een heroriëntatie van de woonbonus lokte hevige reacties uit. Sien Winters was niet echt verrast: "Ik had het verwacht. Niet zozeer de negatieve toon, maar wel de snelheid van de reacties heeft me teleurgesteld. Daaruit bleek dat velen niet de moeite hebben gedaan om het advies grondig te lezen. In de berichtgeving klonk het alsof de Woonraad de woonbonus wil afschaffen. Dat klopt niet. De Woonraad vraagt wel een grondige heroriëntering van de middelen."

Wat is de voornaamste kritiek op de woonbonus?

Sien Winters: "Er zijn verschillende bezwaren. Zo drijft de woonbonus de woningprijzen op. Omdat een deel van het fiscale voordeel verdwijnt in die hogere prijs, draagt dat niet evenwaardig bij tot de betaalbaarheid van de eigen woning. Het is ook geen selectieve formule: iedereen kan ervan genieten. Dat verklaart deels het prijsopdrijvende effect ervan. Budgettair is de woonbonus ook onhoudbaar voor Vlaanderen.

Meer dan driekwart van de Vlamingen is eigenaar. Dan werpt het woonbeleid dat vooral heeft ingezet op eigendomsverwerving toch vruchten af?

Sien Winters: "Dat is toch nog maar de vraag. Je kan niet zomaar stellen dat het hoge percentage eigenaars in ons land alleen het gevolg is van beleid. Dat geldt ook voor de woonbonus. Heeft die ervoor gezorgd dat mensen de stap naar de koopmarkt hebben gedaan? Wellicht is er een effect geweest. Maar staat dat in verhouding met de middelen die ernaartoe gegaan zijn? Temeer omdat een deel van het effect wegsijpelt in de hogere woningprijzen."

De woonbonus afschaffen is een vorm van contractbreuk, was een van de veel gehoorde kritieken.

Sien Winters: "Contractbreuk vind ik een te zware term. Ik begrijp dat mensen verontwaardigd reageren. Maar is dat een voldoende reden om een ondoelmatig instrument in stand te houden? Bij de invoering van de woonbonus in 2005 heeft men onvoldoende rekening gehouden met de langetermijneffecten. Het gaat over overheidsgeld dat je op een betere manier kan aanwenden. Daar is die burger ook mee gediend. Elk slecht beleid moet bijgestuurd worden. Maar nogmaals: de Woonraad pleit niet voor een afschaffing. De Woonraad stelt een heel geleidelijke afbouw voor, om een schok in de markt te vermijden."

Laurenz Verledens

Het volledige interview met Sien Winters leest u in de Trends Vastgoedgids die op 25 april verschijnt. Ook onder meer Antwerps schepen Rob Van de Velde, bouwondernemer Stephan Bostoen, architect Alfredo De Gregorio en projectontwikkelaar Bart Versluys laten hun licht schijnen over de lokale en nationale vastgoedmarkt. In de Trends Vastgoedgids vindt u ook een gedetailleerd overzicht van alle prijzen en prijsevoluties van woningen, appartementen, villa's en bouwgronden.

Nu er nieuwe bevoegdheden en middelen naar Vlaanderen komen, ontstaan er kansen voor een beter woonbeleid, vindt woonmarktonderzoekster Sien Winters.Sien Winters, onderzoekster aan de KU Leuven, is een van de vier onafhankelijke deskundigen van de Vlaamse Woonraad. Het recente advies van die raad over een heroriëntatie van de woonbonus lokte hevige reacties uit. Sien Winters was niet echt verrast: "Ik had het verwacht. Niet zozeer de negatieve toon, maar wel de snelheid van de reacties heeft me teleurgesteld. Daaruit bleek dat velen niet de moeite hebben gedaan om het advies grondig te lezen. In de berichtgeving klonk het alsof de Woonraad de woonbonus wil afschaffen. Dat klopt niet. De Woonraad vraagt wel een grondige heroriëntering van de middelen." Wat is de voornaamste kritiek op de woonbonus?Sien Winters: "Er zijn verschillende bezwaren. Zo drijft de woonbonus de woningprijzen op. Omdat een deel van het fiscale voordeel verdwijnt in die hogere prijs, draagt dat niet evenwaardig bij tot de betaalbaarheid van de eigen woning. Het is ook geen selectieve formule: iedereen kan ervan genieten. Dat verklaart deels het prijsopdrijvende effect ervan. Budgettair is de woonbonus ook onhoudbaar voor Vlaanderen. Meer dan driekwart van de Vlamingen is eigenaar. Dan werpt het woonbeleid dat vooral heeft ingezet op eigendomsverwerving toch vruchten af?Sien Winters: "Dat is toch nog maar de vraag. Je kan niet zomaar stellen dat het hoge percentage eigenaars in ons land alleen het gevolg is van beleid. Dat geldt ook voor de woonbonus. Heeft die ervoor gezorgd dat mensen de stap naar de koopmarkt hebben gedaan? Wellicht is er een effect geweest. Maar staat dat in verhouding met de middelen die ernaartoe gegaan zijn? Temeer omdat een deel van het effect wegsijpelt in de hogere woningprijzen." De woonbonus afschaffen is een vorm van contractbreuk, was een van de veel gehoorde kritieken.Sien Winters: "Contractbreuk vind ik een te zware term. Ik begrijp dat mensen verontwaardigd reageren. Maar is dat een voldoende reden om een ondoelmatig instrument in stand te houden? Bij de invoering van de woonbonus in 2005 heeft men onvoldoende rekening gehouden met de langetermijneffecten. Het gaat over overheidsgeld dat je op een betere manier kan aanwenden. Daar is die burger ook mee gediend. Elk slecht beleid moet bijgestuurd worden. Maar nogmaals: de Woonraad pleit niet voor een afschaffing. De Woonraad stelt een heel geleidelijke afbouw voor, om een schok in de markt te vermijden."Laurenz VerledensHet volledige interview met Sien Winters leest u in de Trends Vastgoedgids die op 25 april verschijnt. Ook onder meer Antwerps schepen Rob Van de Velde, bouwondernemer Stephan Bostoen, architect Alfredo De Gregorio en projectontwikkelaar Bart Versluys laten hun licht schijnen over de lokale en nationale vastgoedmarkt. In de Trends Vastgoedgids vindt u ook een gedetailleerd overzicht van alle prijzen en prijsevoluties van woningen, appartementen, villa's en bouwgronden.