De vijftigste editie van Batibouw heeft beurs de gelegenheid bij uitstek om de droom van een eigen woning te verwezenlijken. Maar opgelet: vergeet niet uw gebouw goed te verzekeren...

Ongeacht of u aan een nieuwbouw- of renovatieproject begint, bent u ongetwijfeld zorgvuldig te werk gegaan bij het kiezen van vertrouwenspartners om de werken uit te voeren. U hebt wellicht ook geprofiteerd van de huidige context om gunstige financieringsvoorwaarden te bedingen.

Met het oog op de toekenning van de lening, zal de kredietinstelling u hebben verzocht om een schuldsaldoverzekering af te sluiten. Misschien heeft ze zelfs van de gelegenheid geprofiteerd om u ook een brandverzekering aan te bieden. Maar heeft men u gesproken over de verzekering alle bouwplaatsrisico's?

Wat is het doel?

De verzekering alle bouwplaatsrisico's, doorgaans ABR genoemd in het verzekeringsjargon, is weinig bekend bij het grote publiek, maar wordt in de bouwsector zeer veel gebruikt. Ze heeft als doel de onderschrijver de goede afloop en afronding van de werken te garanderen.

Niet alleen dekt ze de eigenlijke bouwwerken (de bouw van een woning, een bijgebouw, een renovatie...), maar ook de schade die veroorzaakt kan worden aan derden tijdens de werken. Hoewel deze verzekering minder relevant is wanneer men een beroep doet op een algemene bouwonderneming (die doorgaans aansprakelijk is voor de volledige werf), is het afsluiten van een ABR-verzekering zeker aan te raden wanneer men met meerdere aannemers werkt die elkaar op de werf opvolgen.

In dergelijke situaties is het vaak moeilijk om te bepalen wie aansprakelijk is als er een probleem optreedt, omdat de verschillende partijen nogal snel geneigd zijn om elkaar met de vinger wijzen. Bij ernstige problemen zal een deskundige moeten worden aangesteld en wordt de werf stopgezet!

Een ABR-verzekering voorkomt dergelijke tegenslagen: ze zorgt voor de herstelling van de schade en laat u toe de werken voort te zetten.

Voor welke schade?

Een ABR-verzekering is in de eerste plaats een zaakschadeverzekering en in die hoedanigheid dekt ze alle schade die van invloed kan zijn op het bouwproject: vernietiging, beschadigingen, constructiefouten, maar ook diefstal van materiaal of uitrusting. Dat laatste is niet onbelangrijk in de huidige context, waarin sommige weinig scrupuleuze mensen er niet voor terugdeinzen om zelfs al geplaatste elektriciteitskabels te stelen!

Wat de omstandigheden ook zijn, het heeft geen belang of de schade is veroorzaakt door een derde of door iemand die op de werf werkt... De verzekeringsmaatschappij zal de bouwheer vergoeden en pas daarna een onderzoek doen naar de aansprakelijkheid.

De ABR-verzekering maakt het ook mogelijk om de aansprakelijkheid van alle partijen te dekken (inclusief die van bijvoorbeeld architecten of raadgevende ingenieurs) voor schade die tijdens de werken veroorzaakt kan worden aan derden: een muur die instort op de veranda van een buurman, dakpannen die terechtkomen op een auto geparkeerd in de straat, enzovoort.

De maatschappij zal de slachtoffers vergoeden volgens hetzelfde principe en de bouwheer in staat stellen de werken voort te zetten.

Bij het afsluiten van de verzekeringsovereenkomst is het zaak om de posten en personen die verzekerd moeten worden, correct te definiëren. De premie zal afhangen van de verschillende elementen die de onderschrijver bekendmaakt aan zijn maatschappij.

In het geval van de bouw van een bijgebouw is het geen slecht idee om het al bestaande gebouw te laten dekken. Schade aan het bestaande gebouw zal immers niet (altijd) gedekt zijn omdat de werf in strikte zin alleen betrekking heeft op het bijgebouw!

Het bouwwerk en de aansprakelijkheid van de verschillende partijen zijn uiteraard gedekt tijdens de werken, maar ze kunnen ook daarna worden gedekt, tijdens de zogenaamde 'onderhoudsperiode'.

Sommige problemen worden namelijk pas na gebruik duidelijk. Een constructiefout die zich na de voorlopige opleveringsdatum manifesteert, kan zo ook gedekt worden door een ABR-verzekering. Het is noodzakelijk om ook deze uitbreiding te voorzien bij het afsluiten van het contract.

De brandverzekering, niet genoeg?

We stellen vast dat bepaalde instellingen soms al tevreden zijn met het aanbieden van een gewone brandverzekering aan hun bouwende klanten. Diverse maatschappijen bieden zelfs een gratis brandverzekering aan tijdens de eerste maanden van de bouwwerken. Fout?

Dat hangt ervan af. Een ABR-verzekering kan ook worden afgesloten door een aannemer om zijn eigen werken te dekken, maar ook die van zijn onderaannemers als hij dat wenst.

Het is dus mogelijk dat een bouwheer die een beroep heeft gedaan op een algemene bouwonderneming, zonder het te beseffen al een dergelijke verzekering betaalt. Om dubbele dekkingen te vermijden, adviseren we mensen die in een dergelijke situatie verkeren om de aannemer te vragen of hij een ABR-verzekering heeft afgesloten.

De brandverzekering dekt zeer precieze waarborgen. Sommige zijn wettelijk verplicht, andere worden al dan niet gedekt naargelang van de maatschappij. Hoe goed de kwaliteit van het contract echter ook mag zijn, wanneer u aandachtig de algemene voorwaarden leest, zult u vaststellen dat er diverse waarborgen wegvallen tijdens de bouw- of verbouwperiode!

Dat geldt ook voor een flink aantal basiswaarborgen, bijvoorbeeld natuurrampen wanneer het gebouw nog niet bewoonbaar is. We voegen er nog aan toe dat brandverzekeringen geen dekking bieden voor constructiefouten, dat domotica-installaties slechts tot een bepaald maximumbedrag gedekt worden en dat de materialen op de bouwplaats mogelijk niet gedekt zijn tegen brandrisico's als het gebouw niet afgesloten is...

U begrijpt dat u niet echt kunt rekenen op uw brandverzekering om u te beschermen tegen problemen tijdens de werken. Anderzijds zou het zonde zijn om niet van de verzekering te profiteren als ze u gratis wordt aangeboden tijdens de bouwwerken. De beste oplossing lijkt ons deze verzekering af te sluiten nadat de gesloten ruwbouw is afgewerkt, het moment waarop diverse uitsluitingen wegvallen.

De prijs van gemoedsrust

Zoals u uit het bovenstaande wellicht hebt kunnen opmaken, raden wij elke kandidaat-bouwer of -verbouwer ten stelligste aan om een ABR-verzekering af te sluiten. Ze garandeert immers de voorzetting van de werken in alle omstandigheden, dekt de aansprakelijkheid tegenover derden en kan zelfs de goede uitvoering van de werken garanderen na de voorlopige oplevering.

Elke werf beschikt over eigen specifieke kenmerken die de premie zullen beïnvloeden: aard van de werken, bedrag van het bestek, risicosituatie, duur, onderschreven waarborgen, enzovoort. Vaak zal het premiebedrag voor de gemiddelde werf echter schommelen rond 1000 à 1500 euro.

Een haalbare prijs, die beschouwd moet worden als onderdeel van de kosten van de werken, net zoals de aansluitingskosten of de kosten van een architect, en die in geval van problemen heel wat kopzorgen kan voorkomen.

Michaël Henneaux

De vijftigste editie van Batibouw heeft beurs de gelegenheid bij uitstek om de droom van een eigen woning te verwezenlijken. Maar opgelet: vergeet niet uw gebouw goed te verzekeren... Ongeacht of u aan een nieuwbouw- of renovatieproject begint, bent u ongetwijfeld zorgvuldig te werk gegaan bij het kiezen van vertrouwenspartners om de werken uit te voeren. U hebt wellicht ook geprofiteerd van de huidige context om gunstige financieringsvoorwaarden te bedingen. Met het oog op de toekenning van de lening, zal de kredietinstelling u hebben verzocht om een schuldsaldoverzekering af te sluiten. Misschien heeft ze zelfs van de gelegenheid geprofiteerd om u ook een brandverzekering aan te bieden. Maar heeft men u gesproken over de verzekering alle bouwplaatsrisico's? Wat is het doel? De verzekering alle bouwplaatsrisico's, doorgaans ABR genoemd in het verzekeringsjargon, is weinig bekend bij het grote publiek, maar wordt in de bouwsector zeer veel gebruikt. Ze heeft als doel de onderschrijver de goede afloop en afronding van de werken te garanderen. Niet alleen dekt ze de eigenlijke bouwwerken (de bouw van een woning, een bijgebouw, een renovatie...), maar ook de schade die veroorzaakt kan worden aan derden tijdens de werken. Hoewel deze verzekering minder relevant is wanneer men een beroep doet op een algemene bouwonderneming (die doorgaans aansprakelijk is voor de volledige werf), is het afsluiten van een ABR-verzekering zeker aan te raden wanneer men met meerdere aannemers werkt die elkaar op de werf opvolgen. In dergelijke situaties is het vaak moeilijk om te bepalen wie aansprakelijk is als er een probleem optreedt, omdat de verschillende partijen nogal snel geneigd zijn om elkaar met de vinger wijzen. Bij ernstige problemen zal een deskundige moeten worden aangesteld en wordt de werf stopgezet! Een ABR-verzekering voorkomt dergelijke tegenslagen: ze zorgt voor de herstelling van de schade en laat u toe de werken voort te zetten. Voor welke schade? Een ABR-verzekering is in de eerste plaats een zaakschadeverzekering en in die hoedanigheid dekt ze alle schade die van invloed kan zijn op het bouwproject: vernietiging, beschadigingen, constructiefouten, maar ook diefstal van materiaal of uitrusting. Dat laatste is niet onbelangrijk in de huidige context, waarin sommige weinig scrupuleuze mensen er niet voor terugdeinzen om zelfs al geplaatste elektriciteitskabels te stelen! Wat de omstandigheden ook zijn, het heeft geen belang of de schade is veroorzaakt door een derde of door iemand die op de werf werkt... De verzekeringsmaatschappij zal de bouwheer vergoeden en pas daarna een onderzoek doen naar de aansprakelijkheid. De ABR-verzekering maakt het ook mogelijk om de aansprakelijkheid van alle partijen te dekken (inclusief die van bijvoorbeeld architecten of raadgevende ingenieurs) voor schade die tijdens de werken veroorzaakt kan worden aan derden: een muur die instort op de veranda van een buurman, dakpannen die terechtkomen op een auto geparkeerd in de straat, enzovoort. De maatschappij zal de slachtoffers vergoeden volgens hetzelfde principe en de bouwheer in staat stellen de werken voort te zetten. Bij het afsluiten van de verzekeringsovereenkomst is het zaak om de posten en personen die verzekerd moeten worden, correct te definiëren. De premie zal afhangen van de verschillende elementen die de onderschrijver bekendmaakt aan zijn maatschappij. In het geval van de bouw van een bijgebouw is het geen slecht idee om het al bestaande gebouw te laten dekken. Schade aan het bestaande gebouw zal immers niet (altijd) gedekt zijn omdat de werf in strikte zin alleen betrekking heeft op het bijgebouw! Het bouwwerk en de aansprakelijkheid van de verschillende partijen zijn uiteraard gedekt tijdens de werken, maar ze kunnen ook daarna worden gedekt, tijdens de zogenaamde 'onderhoudsperiode'. Sommige problemen worden namelijk pas na gebruik duidelijk. Een constructiefout die zich na de voorlopige opleveringsdatum manifesteert, kan zo ook gedekt worden door een ABR-verzekering. Het is noodzakelijk om ook deze uitbreiding te voorzien bij het afsluiten van het contract. De brandverzekering, niet genoeg? We stellen vast dat bepaalde instellingen soms al tevreden zijn met het aanbieden van een gewone brandverzekering aan hun bouwende klanten. Diverse maatschappijen bieden zelfs een gratis brandverzekering aan tijdens de eerste maanden van de bouwwerken. Fout? Dat hangt ervan af. Een ABR-verzekering kan ook worden afgesloten door een aannemer om zijn eigen werken te dekken, maar ook die van zijn onderaannemers als hij dat wenst. Het is dus mogelijk dat een bouwheer die een beroep heeft gedaan op een algemene bouwonderneming, zonder het te beseffen al een dergelijke verzekering betaalt. Om dubbele dekkingen te vermijden, adviseren we mensen die in een dergelijke situatie verkeren om de aannemer te vragen of hij een ABR-verzekering heeft afgesloten. De brandverzekering dekt zeer precieze waarborgen. Sommige zijn wettelijk verplicht, andere worden al dan niet gedekt naargelang van de maatschappij. Hoe goed de kwaliteit van het contract echter ook mag zijn, wanneer u aandachtig de algemene voorwaarden leest, zult u vaststellen dat er diverse waarborgen wegvallen tijdens de bouw- of verbouwperiode! Dat geldt ook voor een flink aantal basiswaarborgen, bijvoorbeeld natuurrampen wanneer het gebouw nog niet bewoonbaar is. We voegen er nog aan toe dat brandverzekeringen geen dekking bieden voor constructiefouten, dat domotica-installaties slechts tot een bepaald maximumbedrag gedekt worden en dat de materialen op de bouwplaats mogelijk niet gedekt zijn tegen brandrisico's als het gebouw niet afgesloten is... U begrijpt dat u niet echt kunt rekenen op uw brandverzekering om u te beschermen tegen problemen tijdens de werken. Anderzijds zou het zonde zijn om niet van de verzekering te profiteren als ze u gratis wordt aangeboden tijdens de bouwwerken. De beste oplossing lijkt ons deze verzekering af te sluiten nadat de gesloten ruwbouw is afgewerkt, het moment waarop diverse uitsluitingen wegvallen. De prijs van gemoedsrust Zoals u uit het bovenstaande wellicht hebt kunnen opmaken, raden wij elke kandidaat-bouwer of -verbouwer ten stelligste aan om een ABR-verzekering af te sluiten. Ze garandeert immers de voorzetting van de werken in alle omstandigheden, dekt de aansprakelijkheid tegenover derden en kan zelfs de goede uitvoering van de werken garanderen na de voorlopige oplevering. Elke werf beschikt over eigen specifieke kenmerken die de premie zullen beïnvloeden: aard van de werken, bedrag van het bestek, risicosituatie, duur, onderschreven waarborgen, enzovoort. Vaak zal het premiebedrag voor de gemiddelde werf echter schommelen rond 1000 à 1500 euro. Een haalbare prijs, die beschouwd moet worden als onderdeel van de kosten van de werken, net zoals de aansluitingskosten of de kosten van een architect, en die in geval van problemen heel wat kopzorgen kan voorkomen. Michaël Henneaux