Is het verstandig om een zogenaamd bulletkrediet af te sluiten om een woning te kopen? Wat zijn de voor- en nadelen ervan?

Eerst de definitie van een bulletkrediet. Dat is een lening waarbij u een som geld leent en tijdens de duur van de lening enkel interesten betaalt aan de bank. Het kapitaal moet u in één keer terugbetalen, namelijk op het einde van de rit, wanneer de lening een einde neemt.

Op het eerste gezicht betaalt u een lagere maandlast, u betaalt immers geen interesten terug aan de bank. Maar schijn bedriegt. In totaal, over de volledige duur van de lening, zal u immers meer interesten aan de bank terugbetalen dan bij een gewone lening.

Bij een gewone lening zal u immers in de loop van de lening, naarmate het kapitaal wordt terugbetaald, steeds minder interesten terugbetalen. Bovendien moet u er zelf voor zorgen dat u op het einde van het bulletkrediet de nodige fondsen hebt om de lening in één keer terug te betalen.

In de praktijk is deze leningsvorm dan ook alleen weggelegd voor mensen die een zekere opbrengst, bijvoorbeeld een erfenis, schenking, verkoop of beleggingsopbrengst, verwachten op de eindvervaldag van de lening.

Johan Steenackers

Is het verstandig om een zogenaamd bulletkrediet af te sluiten om een woning te kopen? Wat zijn de voor- en nadelen ervan? Eerst de definitie van een bulletkrediet. Dat is een lening waarbij u een som geld leent en tijdens de duur van de lening enkel interesten betaalt aan de bank. Het kapitaal moet u in één keer terugbetalen, namelijk op het einde van de rit, wanneer de lening een einde neemt. Op het eerste gezicht betaalt u een lagere maandlast, u betaalt immers geen interesten terug aan de bank. Maar schijn bedriegt. In totaal, over de volledige duur van de lening, zal u immers meer interesten aan de bank terugbetalen dan bij een gewone lening. Bij een gewone lening zal u immers in de loop van de lening, naarmate het kapitaal wordt terugbetaald, steeds minder interesten terugbetalen. Bovendien moet u er zelf voor zorgen dat u op het einde van het bulletkrediet de nodige fondsen hebt om de lening in één keer terug te betalen. In de praktijk is deze leningsvorm dan ook alleen weggelegd voor mensen die een zekere opbrengst, bijvoorbeeld een erfenis, schenking, verkoop of beleggingsopbrengst, verwachten op de eindvervaldag van de lening. Johan Steenackers