Het beveiligingsprogramma van de 40.000 sociale woningen werd in 2001 opgestart en moet de graffiti en het vandalisme terugdringen door de ingangen van de flatgebouwen te beveiligen.

De investeringen van de sociale en gemeentelijke huisvestingsmaatschappijen omvatten naast de beveiligingen van de ingangen ook de verbetering van de verlichting van de sites en van de gemeenschappelijke ruimten van de gebouwen, verklaarde Brussels minister-president Charles Picqué na de Brusselse ministerraad.

De subsidie van 1,6 miljoen euro wordt over de 19 Brusselse gemeenten verdeeld volgens de verdeelsleutel die gebruikt wordt voor de algemene dotatie voor de gemeenten en volgens een sleutel op basis van het aantal grote sociale flatgebouwen dat een gemeente telt.

Het beveiligingsprogramma van de 40.000 sociale woningen werd in 2001 opgestart en moet de graffiti en het vandalisme terugdringen door de ingangen van de flatgebouwen te beveiligen. De investeringen van de sociale en gemeentelijke huisvestingsmaatschappijen omvatten naast de beveiligingen van de ingangen ook de verbetering van de verlichting van de sites en van de gemeenschappelijke ruimten van de gebouwen, verklaarde Brussels minister-president Charles Picqué na de Brusselse ministerraad. De subsidie van 1,6 miljoen euro wordt over de 19 Brusselse gemeenten verdeeld volgens de verdeelsleutel die gebruikt wordt voor de algemene dotatie voor de gemeenten en volgens een sleutel op basis van het aantal grote sociale flatgebouwen dat een gemeente telt.