Maar in plaats van voorzichtiger te zijn met het geven van leningen voor slecht geïsoleerde huizen, zou men de ontleningscapaciteit van de kopers moeten kunnen uitbreiden, 'bijvoorbeeld door de impact van de energiefactuur te integreren in de terugbetalingscapaciteit', luidt het woensdag. Na renovatie valt de energiefactuur immers lichter uit en houdt de koper dus meer geld over om zijn krediet af te betalen.

Die maatregelen hebben geen budgettaire kost op zich, maar hebben nood aan ondersteunend overheidsbeleid, zegt de Confederatie Bouw. Het energieprestatiecertificaat (EPC) zou dan een inzicht kunnen bieden in de renovatienoden, -kosten en terugverdieneffecten.

'Enkel het systematisch renoveren van elke woning bij aankoop, kan de verhoopte renovatiegolf tot stand brengen en de energiedoelstellingen tegen 2050 helpen verwezenlijken', merkt de sector op.

Maar in plaats van voorzichtiger te zijn met het geven van leningen voor slecht geïsoleerde huizen, zou men de ontleningscapaciteit van de kopers moeten kunnen uitbreiden, 'bijvoorbeeld door de impact van de energiefactuur te integreren in de terugbetalingscapaciteit', luidt het woensdag. Na renovatie valt de energiefactuur immers lichter uit en houdt de koper dus meer geld over om zijn krediet af te betalen.Die maatregelen hebben geen budgettaire kost op zich, maar hebben nood aan ondersteunend overheidsbeleid, zegt de Confederatie Bouw. Het energieprestatiecertificaat (EPC) zou dan een inzicht kunnen bieden in de renovatienoden, -kosten en terugverdieneffecten. 'Enkel het systematisch renoveren van elke woning bij aankoop, kan de verhoopte renovatiegolf tot stand brengen en de energiedoelstellingen tegen 2050 helpen verwezenlijken', merkt de sector op.