Volgens Confederatie Bouw zijn de vooruitzichten het meest gunstig voor de burgerlijke bouwkunde en renovatie. Nieuwbouw zou nog enkele maanden kunnen profiteren van het hoger beschikbaar inkomen van de gezinnen en - voorlopig nog - de lage rentetarieven.

Op middellange termijn verwacht Confederatie Bouw dat een vastgoedproject voor gezinnen moeilijker te financieren zal zijn. Dat zou dan te maken hebben met de verwachte stijging van de rentetarieven en de vastgoedprijzen, die sterker stijgen dan de lonen. Confederatie Bouw roept een volgende regering op om aandacht te besteden aan deze nieuwe realiteit. "Een eventuele herziening van de fiscaliteit op vastgoed moet op zijn minst voor de gezinnen neutraal zijn, wat de verhouding belasting-aftrekbaarheid betreft", luidt het.

In 2010 zag de burgerlijke bouwkunde zijn productie stijgen met 13 procent in het eerste halfjaar. Bij renovatie waarvoor een bouwvergunning nodig is, noteert Confederatie Bouw een stabilisatie op een hoog niveau. Energierenovatie vertoonde in dat verband een duidelijk opwaartse trend. De nieuwbouw kon profiteren van het lagere btw-tarief: het aantal vergunde woningen steeg met 4 procent tegenover 2009, maar ligt wel nog altijd 10 procent lager dan in 2008.

Volgens Confederatie Bouw zijn de vooruitzichten het meest gunstig voor de burgerlijke bouwkunde en renovatie. Nieuwbouw zou nog enkele maanden kunnen profiteren van het hoger beschikbaar inkomen van de gezinnen en - voorlopig nog - de lage rentetarieven. Op middellange termijn verwacht Confederatie Bouw dat een vastgoedproject voor gezinnen moeilijker te financieren zal zijn. Dat zou dan te maken hebben met de verwachte stijging van de rentetarieven en de vastgoedprijzen, die sterker stijgen dan de lonen. Confederatie Bouw roept een volgende regering op om aandacht te besteden aan deze nieuwe realiteit. "Een eventuele herziening van de fiscaliteit op vastgoed moet op zijn minst voor de gezinnen neutraal zijn, wat de verhouding belasting-aftrekbaarheid betreft", luidt het. In 2010 zag de burgerlijke bouwkunde zijn productie stijgen met 13 procent in het eerste halfjaar. Bij renovatie waarvoor een bouwvergunning nodig is, noteert Confederatie Bouw een stabilisatie op een hoog niveau. Energierenovatie vertoonde in dat verband een duidelijk opwaartse trend. De nieuwbouw kon profiteren van het lagere btw-tarief: het aantal vergunde woningen steeg met 4 procent tegenover 2009, maar ligt wel nog altijd 10 procent lager dan in 2008.