De bezorgdheid rond de klimaatopwarming zou zich moeten vertalen in de bouw- en woonplannen van de Belg. Dat blijkt uit een enquête bij 1500 Belgen voor de Real Estate Trust Barometer van het PR-bureau Bereal en het adviesbureau WES. Daarin geeft 85 procent van de ondervraagden aan dat ze duurzaam en energiezuinig wonen belangrijk vinden. Ze tonen zich ook bereid om in de buidel te tasten om duurzamer te wonen.

Zij die in het onderzoek aangeven energiezuinig wonen niet belangrijk te vinden (15 %), geven de hogere kostprijs van duurzaam wonen als belangrijkste reden aan. Volgens Dajo Hermans, managing director Bereal, heeft de Belg wel oren naar duurzaam bouwen, maar is er een financiële drempel: "Heel wat van die extra investeringen zijn voor vele Belgen budgettair moeilijk haalbaar. Zeker op het moment van de aankoop van hun pand. In dat opzicht is het aan de overheid en de sector om nog meer en beter te informeren over eventuele renovatiekosten, over mogelijke premies, besparingspotentieel en energieleningen."

Uit het onderzoek blijkt ook dat meer dan de helft van de Belgen (56 %) nog steeds 'liever' een bestaande woning koopt dan een nieuwe woning te bouwen. De redenen hiervoor zijn: de mogelijkheid om de kostprijs van de renovatie te spreiden, de iets lagere aankoopprijs, de lagere registratierechten en het btw-tarief van 6 procent bij de renovatie van een bestaande woning tegenover 21 procent bij nieuwbouw.

De houding van de Belg tegenover compacter wonen en hoogbouw geeft een diffuus beeld. Meer dan de helft van de Belgen (61%) erkent dat er compacter en hoger gebouwd moet worden in de stads- en dorpskernen als we het allemaal nog 'leefbaar' willen houden. Maar er speelt ook een Nimby-effect: 54 procent ziet het compacter en hoger bouwen liever niet in zijn voor- of achtertuin gebeuren.

Imagoprobleem vastgoedmakelaars

De Real Estate Trust Barometer buigt zich ook over de reputatie van de vastgoedsector en haar professionals. Dat vertrouwen is in 2018 lichtjes gedaald tegenover het jaar voordien. Bijna 36 procent van de Belgen zegt veel vertrouwen te hebben in de vastgoedmarkt in zijn totaliteit. In 2017 en 2016 was dit respectievelijk bijna 39 procent en 28 procent.

Meer dan de helft van de Belgen (53 %) heeft nog steeds het meeste vertrouwen in de notaris. Net als de vorige peiling volgen de architect en de landmeter op plaats twee en drie. Voor het eerst werd ook gepeild naar het imago van de syndicus. Meer dan 1 op 4 Belgen (27 %) blijkt echt positief te staan tegenover de beheerder van hun mede-eigendommen. Vastgoedmakelaars worstelen nog steeds met een imagoprobleem, net als de projectontwikkelaars. Slechts een op drie Belgen heeft een redelijk tot sterk vertrouwen in hen.

Hoeveel is uw woning waard? Bekijk hier de interactieve kaart

De cijfers op deze kaart zijn afkomstig van de Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat. Ze geven de markttrends van 2018 weer. De gegevens worden elektronisch verzameld op het ogenblik van de ondertekening van de voorlopige verkoopovereenkomst.

De bezorgdheid rond de klimaatopwarming zou zich moeten vertalen in de bouw- en woonplannen van de Belg. Dat blijkt uit een enquête bij 1500 Belgen voor de Real Estate Trust Barometer van het PR-bureau Bereal en het adviesbureau WES. Daarin geeft 85 procent van de ondervraagden aan dat ze duurzaam en energiezuinig wonen belangrijk vinden. Ze tonen zich ook bereid om in de buidel te tasten om duurzamer te wonen. Zij die in het onderzoek aangeven energiezuinig wonen niet belangrijk te vinden (15 %), geven de hogere kostprijs van duurzaam wonen als belangrijkste reden aan. Volgens Dajo Hermans, managing director Bereal, heeft de Belg wel oren naar duurzaam bouwen, maar is er een financiële drempel: "Heel wat van die extra investeringen zijn voor vele Belgen budgettair moeilijk haalbaar. Zeker op het moment van de aankoop van hun pand. In dat opzicht is het aan de overheid en de sector om nog meer en beter te informeren over eventuele renovatiekosten, over mogelijke premies, besparingspotentieel en energieleningen." Uit het onderzoek blijkt ook dat meer dan de helft van de Belgen (56 %) nog steeds 'liever' een bestaande woning koopt dan een nieuwe woning te bouwen. De redenen hiervoor zijn: de mogelijkheid om de kostprijs van de renovatie te spreiden, de iets lagere aankoopprijs, de lagere registratierechten en het btw-tarief van 6 procent bij de renovatie van een bestaande woning tegenover 21 procent bij nieuwbouw. De houding van de Belg tegenover compacter wonen en hoogbouw geeft een diffuus beeld. Meer dan de helft van de Belgen (61%) erkent dat er compacter en hoger gebouwd moet worden in de stads- en dorpskernen als we het allemaal nog 'leefbaar' willen houden. Maar er speelt ook een Nimby-effect: 54 procent ziet het compacter en hoger bouwen liever niet in zijn voor- of achtertuin gebeuren.De Real Estate Trust Barometer buigt zich ook over de reputatie van de vastgoedsector en haar professionals. Dat vertrouwen is in 2018 lichtjes gedaald tegenover het jaar voordien. Bijna 36 procent van de Belgen zegt veel vertrouwen te hebben in de vastgoedmarkt in zijn totaliteit. In 2017 en 2016 was dit respectievelijk bijna 39 procent en 28 procent.Meer dan de helft van de Belgen (53 %) heeft nog steeds het meeste vertrouwen in de notaris. Net als de vorige peiling volgen de architect en de landmeter op plaats twee en drie. Voor het eerst werd ook gepeild naar het imago van de syndicus. Meer dan 1 op 4 Belgen (27 %) blijkt echt positief te staan tegenover de beheerder van hun mede-eigendommen. Vastgoedmakelaars worstelen nog steeds met een imagoprobleem, net als de projectontwikkelaars. Slechts een op drie Belgen heeft een redelijk tot sterk vertrouwen in hen.