Behalve het gemak voor de gebruiker kan er volgens de Vlaamse

ministers van Ruimtelijke Ordening Philippe Muyters (N-VA) en van

Administratieve Vereenvoudiging Geert Bourgeois (N-VA) via de

digitalisering tegen 2015 15,5 miljoen euro bespaard worden. Daarbij wordt ervan uitgegaan dat in 2015 66 procent van de bouwaanvragen digitaal wordt afgehandeld.

Het indienen van een bouwaanvraag is op dit moment een tijdrovend proces met zware administratieve lasten. Mensen moeten ook vaak dezelfde documenten overmaken aan verschillende diensten. Architecten werken wel al met een elektronisch systeem, maar moeten sommige formulieren toch afdrukken om in te dienen bij bepaalde diensten.

Vlaanderen wil daarom werk maken van een elektronische afhandeling van de bouwaanvraag, waarbij gegevens eenmalig ingevoerd worden en ook maximaal hergebruikt worden door de verschillende diensten.

Die digitalisering moet zorgen voor een kortere doorlooptijd van de

bouwaanvraag en voor minder administratieve lasten. Er wordt gestart met een proefproject in Antwerpen. Vanaf 2012 wordt het project verder uitgerold. Het is de bedoeling dat op termijn alle papieren bouwplannen worden afgeschaft.

Behalve het gemak voor de gebruiker kan er volgens de Vlaamse ministers van Ruimtelijke Ordening Philippe Muyters (N-VA) en van Administratieve Vereenvoudiging Geert Bourgeois (N-VA) via de digitalisering tegen 2015 15,5 miljoen euro bespaard worden. Daarbij wordt ervan uitgegaan dat in 2015 66 procent van de bouwaanvragen digitaal wordt afgehandeld. Het indienen van een bouwaanvraag is op dit moment een tijdrovend proces met zware administratieve lasten. Mensen moeten ook vaak dezelfde documenten overmaken aan verschillende diensten. Architecten werken wel al met een elektronisch systeem, maar moeten sommige formulieren toch afdrukken om in te dienen bij bepaalde diensten. Vlaanderen wil daarom werk maken van een elektronische afhandeling van de bouwaanvraag, waarbij gegevens eenmalig ingevoerd worden en ook maximaal hergebruikt worden door de verschillende diensten. Die digitalisering moet zorgen voor een kortere doorlooptijd van de bouwaanvraag en voor minder administratieve lasten. Er wordt gestart met een proefproject in Antwerpen. Vanaf 2012 wordt het project verder uitgerold. Het is de bedoeling dat op termijn alle papieren bouwplannen worden afgeschaft.