De bewoners die in een overstromingszone wonen, vormen de meerderheid (64 procent) en zijn talrijker dan in 2003 (57 procent). De families met kinderen vertegenwoordigden in 2003 13 procent van de bewoners, op dit moment een vijfde van die populatie.

Het Plan Habitat Permanent (PHP) is erop gericht het aantal nieuwe permanente vestigingen in recreatiezones tegen te gaan. Tussen eind 2003 en eind 2008 werden 841 gezinnen elders ondergebracht, wat overeenstemt met 18 procent van de betrokken bewoners.

Volgens de Waalse krant wordt de plaats van een permanente bewoner opnieuw bezet van zodra die een andere verblijfplaats heeft.

Van de 89 gemeenten die permanente campingbewoners ontvangen, nemen er 35 deel aan het PHP. In 2003-2004 maakte het Waalse gewest 1,2 miljoen euro vrij voor het plan. In 2008-2009 werd dat budget verdubbeld.

De bewoners die in een overstromingszone wonen, vormen de meerderheid (64 procent) en zijn talrijker dan in 2003 (57 procent). De families met kinderen vertegenwoordigden in 2003 13 procent van de bewoners, op dit moment een vijfde van die populatie. Het Plan Habitat Permanent (PHP) is erop gericht het aantal nieuwe permanente vestigingen in recreatiezones tegen te gaan. Tussen eind 2003 en eind 2008 werden 841 gezinnen elders ondergebracht, wat overeenstemt met 18 procent van de betrokken bewoners. Volgens de Waalse krant wordt de plaats van een permanente bewoner opnieuw bezet van zodra die een andere verblijfplaats heeft. Van de 89 gemeenten die permanente campingbewoners ontvangen, nemen er 35 deel aan het PHP. In 2003-2004 maakte het Waalse gewest 1,2 miljoen euro vrij voor het plan. In 2008-2009 werd dat budget verdubbeld.