De Belgische wetgever heeft getracht het beroep van syndicus transparanter en controleerbaarder te maken. Maar de conflicten tussen syndici en mede-eigenaars zijn daarmee nog niet van de baan.

Bijna een miljoen woningen in ons land staan onder het beheer van een syndicus. Ze zijn met meer dan 2000 en hun taak bestaat er in essentie in het reilen en zeilen in een gebouw in goede banen te leiden. Maar schandalen, vooral in verband met financiële malversaties, hebben het imago van hun beroep aangetast.

Met de wet op de mede-eigendom, die op 1 september 2010 van kracht werd, probeerde de overheid het beroep beter te omkaderen en het transparanter en beter controleerbaar te maken. Nog geen jaar later volgde al een reparatiewet, die hiaten en problemen met de wet moest oplossen. Sindsdien hebben notarissen, eigenaarssyndicaten, juristen en huisvestingsmaatschappijen er een hele kluif aan.

Positief is dat de functie van syndicus nu beter omkaderd is. De keerzijde is dat het beroep ook ingewikkelder geworden is en dat er meer administratieve rompslomp bij komt kijken. En dat weegt ook op rentabiliteit van het beroep. Sommige syndici geven daarom voorrang aan de grotere gebouwen. Die zijn financieel interessanter, want grote of kleine gebouwen brengen ongeveer hetzelfde administratief werk met zich. Ongeveer 450 euro inkomsten per maand en per gebouw zou de rendabiliteitsdrempel zijn.

Opsporing verzocht

Bovendien zijn de problemen en conflicten met mede-eigenaars nog lang niet van de baan. Het Algemeen Eigenaarssyndicaat (AES) ijvert daarom voor de opstelling van een duidelijke lijst van de syndici en de professionele vastgoedmakelaars en voor een collectieve 'bedrogverzekering', zoals die al bestaat voor advocaten (verzekering) en notarissen (specifiek fonds). Het is ook vragende partij voor een controle- en opsporingsopdracht voor het Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars (BIV) tegenover syndici die verdacht worden van misbruiken. Volgens het AES is er hierover een steekspel gaande tussen de bevoegde minister Sabine Laruelle (MR) en het BIV, waarbij het BIV meer middelen vraagt om die rol te vervullen. (PC)

Het volledige artikel leest u in de vastgoedrubriek van Trends van deze week.

De Belgische wetgever heeft getracht het beroep van syndicus transparanter en controleerbaarder te maken. Maar de conflicten tussen syndici en mede-eigenaars zijn daarmee nog niet van de baan. Bijna een miljoen woningen in ons land staan onder het beheer van een syndicus. Ze zijn met meer dan 2000 en hun taak bestaat er in essentie in het reilen en zeilen in een gebouw in goede banen te leiden. Maar schandalen, vooral in verband met financiële malversaties, hebben het imago van hun beroep aangetast. Met de wet op de mede-eigendom, die op 1 september 2010 van kracht werd, probeerde de overheid het beroep beter te omkaderen en het transparanter en beter controleerbaar te maken. Nog geen jaar later volgde al een reparatiewet, die hiaten en problemen met de wet moest oplossen. Sindsdien hebben notarissen, eigenaarssyndicaten, juristen en huisvestingsmaatschappijen er een hele kluif aan. Positief is dat de functie van syndicus nu beter omkaderd is. De keerzijde is dat het beroep ook ingewikkelder geworden is en dat er meer administratieve rompslomp bij komt kijken. En dat weegt ook op rentabiliteit van het beroep. Sommige syndici geven daarom voorrang aan de grotere gebouwen. Die zijn financieel interessanter, want grote of kleine gebouwen brengen ongeveer hetzelfde administratief werk met zich. Ongeveer 450 euro inkomsten per maand en per gebouw zou de rendabiliteitsdrempel zijn. Opsporing verzocht Bovendien zijn de problemen en conflicten met mede-eigenaars nog lang niet van de baan. Het Algemeen Eigenaarssyndicaat (AES) ijvert daarom voor de opstelling van een duidelijke lijst van de syndici en de professionele vastgoedmakelaars en voor een collectieve 'bedrogverzekering', zoals die al bestaat voor advocaten (verzekering) en notarissen (specifiek fonds). Het is ook vragende partij voor een controle- en opsporingsopdracht voor het Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars (BIV) tegenover syndici die verdacht worden van misbruiken. Volgens het AES is er hierover een steekspel gaande tussen de bevoegde minister Sabine Laruelle (MR) en het BIV, waarbij het BIV meer middelen vraagt om die rol te vervullen. (PC) Het volledige artikel leest u in de vastgoedrubriek van Trends van deze week.