De millennials veranderen de manier van werken en denken in veel sectoren, ook die van het vastgoed. De sector moet zich aanpassen en bijgevolg beginnen de grote promotoren oog te hebben voor de tientallen start-ups die intussen actief zijn in de vastgoedsector. Partnerschappen worden aangegaan, investeringen gedaan en er ontstaan nieuwe manieren van werken. In het vastgoed heet die digitalisering proptech of real estech, naar analogie met fintech (financiën), foodtech (voeding) en medtech (medisch). "Het zijn verzamelnamen voor start-ups die innoverende, technologische producten of nieuwe modellen aanbieden", legt Vincent Pavanello uit. Hij is de oprichter van het netwerk Real Estech Europe en medeauteur van L'immobilier demain: la Real Estech, des rentiers aux entrepreneurs, een boek dat uiteenzet hoe de digitale revolutie het vastgoed ingrijpend zal veranderen.
...