Wie in België een tweede verblijf verhuurt voor privégebruik, ziet de belastbare grondslag berekend op het (geïndexeerde) kadastraal inkomen. Wie echter een woning in een ander EU-land verhuurt, wordt belast op basis van de reële huurwaarde. Die regeling is in strijd met het EU-recht, zegt het Hof donderdag in een nieuw arrest.

Hoe de Belgische autoriteiten de situatie moeten rechttrekken, maakt het Hof niet duidelijk. Het stelt enkel vast dat er sprake is van een 'ongelijke behandeling'. Het was de Europese Commissie die België in 2017 voor het Hof daagde over de kwestie. Joy Verstichele van de Huurdersbond roept de Belgische autoriteiten op werk te maken van een 'globale herziening van de woonfiscaliteit'.

'Het geïndexeerde KI is al langer geen weergave meer van de realiteit, maar het zou ook geen goed idee zijn om overhaast in te grijpen op één aspect. Dat zou perverse effecten kunnen hebben. Beter is om de fiscaliteit in zijn geheel te bekijken', aldus Verstichele.

Wanneer de huidige fiscale berekening zou vervangen worden door een berekening op basis van de reële huurwaarde, kan dat volgens de Huurdersbond een impact hebben op de huurprijzen.

Wie in België een tweede verblijf verhuurt voor privégebruik, ziet de belastbare grondslag berekend op het (geïndexeerde) kadastraal inkomen. Wie echter een woning in een ander EU-land verhuurt, wordt belast op basis van de reële huurwaarde. Die regeling is in strijd met het EU-recht, zegt het Hof donderdag in een nieuw arrest.Hoe de Belgische autoriteiten de situatie moeten rechttrekken, maakt het Hof niet duidelijk. Het stelt enkel vast dat er sprake is van een 'ongelijke behandeling'. Het was de Europese Commissie die België in 2017 voor het Hof daagde over de kwestie. Joy Verstichele van de Huurdersbond roept de Belgische autoriteiten op werk te maken van een 'globale herziening van de woonfiscaliteit'.'Het geïndexeerde KI is al langer geen weergave meer van de realiteit, maar het zou ook geen goed idee zijn om overhaast in te grijpen op één aspect. Dat zou perverse effecten kunnen hebben. Beter is om de fiscaliteit in zijn geheel te bekijken', aldus Verstichele.Wanneer de huidige fiscale berekening zou vervangen worden door een berekening op basis van de reële huurwaarde, kan dat volgens de Huurdersbond een impact hebben op de huurprijzen.