Op het eerst gezicht tonen de cijfers die de economische studiedienst van ING vandaag bekendmaakte niet zo'n positief beeld voor de bouwsector. In 2013 zag de bouwsector zijn toegevoegde waarde met 1,9 procent krimpen, terwijl de hele economie met 0,2 procent vooruitging.

Maar die cijfers zijn relatief, stelt ING. De bouwsector deed het tijdens de crisis eigenlijk beter dan de rest van de economie. Tijdens de recessieperiodes was er wel een sterkere krimp dan in dan de andere sectoren, maar de bouw heeft ook telkens veel meer voordeel kunnen halen uit de herstelfases van de economie sinds het begin van de crisis. Gemiddeld is de bruto toegevoegde waarde tijdens de crisis (2008-2013) met 1,2 procent per jaar gestegen, dat is driemaal zo snel als de rest van de Belgische economie (gemiddeld 0,4 procent per jaar).

De residentiële bouw had wel te lijden onder de forse terugval van de gezinsinvesteringen (17 procent minder in 2013 dan in 2008), wat ook een weerslag had op de werkgelegenheid in de hele sector. Die zal zich volgens de ING-studiedienst pas in de loop van dit jaar herstellen.

2014 is begonnen met betere vertrouwensindicatoren en positievere projectvolumes bij de architecten. Het aantal bouwvergunningen nam toe in de tweede helft van 2013 en ging er over het hele jaar met 2,3 procent op vooruit. Maar die toename verliep niet gelijkmatig (+9% voor de appartementen, -5% voor de huizen). Dat toont aan dat beleggers de appartementenbouw aanzwengelden, terwijl de doorsnee kandidaat-bouwer op betere dagen wacht. De markt voor hypothecaire bouwleningen kreeg het daardoor zwaar te verduren, met geleende volumes die 17 procent lager uitvallen dan vóór de crisis (30% in aantal leningen). Dat is veel minder dan op de secundaire residentiële markt of voor de renovatie: zowel het volume als het aantal renovatieleningen (buiten aankopen) zijn hoger dan voor de crisis.

Brussels woningaanbod verdubbelen

Op basis van prognoses over het aantal gezinnen heeft de ING studiedienst ook een voorspelling gemaakt van de woningbehoeften tegen 2020. Volgens ING zal de verschillende dynamiek van de vergrijzing in de gewesten leiden tot grote contrasten.

Vlaanderen heeft een zeer beperkt woningoverschot. Het woningpark uitbreiden in het huidige tempo zal het aanbod niet erg veel groter maken dan de vraag tegen 2020. Het Waals Gewest is wellicht al een woningoverschot aan het opbouwen, en dat dreigt de komende jaren sterk aan te zwellen als het woningpark in hetzelfde tempo blijft groeien. Brussel kampt nu al met een woningtekort dat op vijf productiejaren kan worden geraamd. Bij ongewijzigd beleid kan dat oplopen tot elf jaar.

ING stipuleert dat in die context de uitdaging van het woningbeleid zich tegen 2020 zeker op gewestelijk niveau situeert. Vlaanderen moet volgens ING de bouwsector de kans geven om het woningpark in hetzelfde tempo te blijven uitbreiden. En in Brussel moet het jaarlijkse woningaanbod verdubbelen tegen 2020. Zo niet zal de vraag in Brussel de druk op Vlaanderen en Wallonië doen toenemen.

Laurenz Verledens

Op het eerst gezicht tonen de cijfers die de economische studiedienst van ING vandaag bekendmaakte niet zo'n positief beeld voor de bouwsector. In 2013 zag de bouwsector zijn toegevoegde waarde met 1,9 procent krimpen, terwijl de hele economie met 0,2 procent vooruitging. Maar die cijfers zijn relatief, stelt ING. De bouwsector deed het tijdens de crisis eigenlijk beter dan de rest van de economie. Tijdens de recessieperiodes was er wel een sterkere krimp dan in dan de andere sectoren, maar de bouw heeft ook telkens veel meer voordeel kunnen halen uit de herstelfases van de economie sinds het begin van de crisis. Gemiddeld is de bruto toegevoegde waarde tijdens de crisis (2008-2013) met 1,2 procent per jaar gestegen, dat is driemaal zo snel als de rest van de Belgische economie (gemiddeld 0,4 procent per jaar).De residentiële bouw had wel te lijden onder de forse terugval van de gezinsinvesteringen (17 procent minder in 2013 dan in 2008), wat ook een weerslag had op de werkgelegenheid in de hele sector. Die zal zich volgens de ING-studiedienst pas in de loop van dit jaar herstellen. 2014 is begonnen met betere vertrouwensindicatoren en positievere projectvolumes bij de architecten. Het aantal bouwvergunningen nam toe in de tweede helft van 2013 en ging er over het hele jaar met 2,3 procent op vooruit. Maar die toename verliep niet gelijkmatig (+9% voor de appartementen, -5% voor de huizen). Dat toont aan dat beleggers de appartementenbouw aanzwengelden, terwijl de doorsnee kandidaat-bouwer op betere dagen wacht. De markt voor hypothecaire bouwleningen kreeg het daardoor zwaar te verduren, met geleende volumes die 17 procent lager uitvallen dan vóór de crisis (30% in aantal leningen). Dat is veel minder dan op de secundaire residentiële markt of voor de renovatie: zowel het volume als het aantal renovatieleningen (buiten aankopen) zijn hoger dan voor de crisis. Brussels woningaanbod verdubbelenOp basis van prognoses over het aantal gezinnen heeft de ING studiedienst ook een voorspelling gemaakt van de woningbehoeften tegen 2020. Volgens ING zal de verschillende dynamiek van de vergrijzing in de gewesten leiden tot grote contrasten. Vlaanderen heeft een zeer beperkt woningoverschot. Het woningpark uitbreiden in het huidige tempo zal het aanbod niet erg veel groter maken dan de vraag tegen 2020. Het Waals Gewest is wellicht al een woningoverschot aan het opbouwen, en dat dreigt de komende jaren sterk aan te zwellen als het woningpark in hetzelfde tempo blijft groeien. Brussel kampt nu al met een woningtekort dat op vijf productiejaren kan worden geraamd. Bij ongewijzigd beleid kan dat oplopen tot elf jaar. ING stipuleert dat in die context de uitdaging van het woningbeleid zich tegen 2020 zeker op gewestelijk niveau situeert. Vlaanderen moet volgens ING de bouwsector de kans geven om het woningpark in hetzelfde tempo te blijven uitbreiden. En in Brussel moet het jaarlijkse woningaanbod verdubbelen tegen 2020. Zo niet zal de vraag in Brussel de druk op Vlaanderen en Wallonië doen toenemen.Laurenz Verledens