Wie een tweede verblijf aan de Belgische kust bezit, betaalt daarop de plaatselijke gemeentebelasting. Volgens een recente uitspraak van het hof van Gent blijkt die belasting in strijd te zijn met het grondwettelijke gelijkheidsbeginsel.

Alle tien de kustgemeentes heffen een belasting op tweede verblijven. Op jaarbasis moeten de eigenaars tussen 595 en 1000 euro betalen. Die heffing komt boven op de onroerende voorheffing die alle eigenaars van een onroerend goed afdragen.

Om de belasting op tweede verblijven te verantwoorden, wijzen de lokale besturen erop dat de eigenaars - net zoals de inwoners van de gemeente - een beroep doen op de gemeentelijke dienstverlening. Het hof van beroep in Gent heeft zich onlangs uitgesproken over de belasting op tweede verblijven van Koksijde. Het hof oordeelde dat die heffing in strijd is met het grondwettelijke gelijkheidsbeginsel. Volgens de rechter "is er op zich geen objectieve reden om de kosten ter dekking waarvan het belastingreglement van Koksijde een belasting wil heffen, uitsluitend ten laste is van de eigenaars van tweede verblijven en niet ten laste van de inwoners".

De rechtbank van eerste aanleg in Brugge heeft zich met dezelfde argumenten bij die uitspraak aangesloten. Dat betekent dat Koksijde zijn belastingreglement op tweede verblijven moet afvoeren. Let wel, deze rechterlijke uitspraken hebben enkel betrekking op de gemeentebelasting van Koksijde, niet op die van de andere kustgemeentes. (JS)

Wie een tweede verblijf aan de Belgische kust bezit, betaalt daarop de plaatselijke gemeentebelasting. Volgens een recente uitspraak van het hof van Gent blijkt die belasting in strijd te zijn met het grondwettelijke gelijkheidsbeginsel. Alle tien de kustgemeentes heffen een belasting op tweede verblijven. Op jaarbasis moeten de eigenaars tussen 595 en 1000 euro betalen. Die heffing komt boven op de onroerende voorheffing die alle eigenaars van een onroerend goed afdragen. Om de belasting op tweede verblijven te verantwoorden, wijzen de lokale besturen erop dat de eigenaars - net zoals de inwoners van de gemeente - een beroep doen op de gemeentelijke dienstverlening. Het hof van beroep in Gent heeft zich onlangs uitgesproken over de belasting op tweede verblijven van Koksijde. Het hof oordeelde dat die heffing in strijd is met het grondwettelijke gelijkheidsbeginsel. Volgens de rechter "is er op zich geen objectieve reden om de kosten ter dekking waarvan het belastingreglement van Koksijde een belasting wil heffen, uitsluitend ten laste is van de eigenaars van tweede verblijven en niet ten laste van de inwoners". De rechtbank van eerste aanleg in Brugge heeft zich met dezelfde argumenten bij die uitspraak aangesloten. Dat betekent dat Koksijde zijn belastingreglement op tweede verblijven moet afvoeren. Let wel, deze rechterlijke uitspraken hebben enkel betrekking op de gemeentebelasting van Koksijde, niet op die van de andere kustgemeentes. (JS)