Zo wil Antwerpen een groen dak voor alle platte daken bij verbouwingen of nieuwbouwprojecten. "Architecten en bouwheren leveren doorgaans kwalitatieve ontwerpen in Antwerpen. Ze passen de principes van de bouwcode al geruime tijd toe", stelt schepen voor Stadsontwikkeling Ludo Van Campenhout (Open vld). "Nu hebben we nieuwe elementen ingevoegd met betrekking tot duurzaamheid, zoals groene daken bouwen en voorzien in fietsenstallingen."

De stad ziet niets dan voordelen in de groene daken. "Het zorgt voor betere isolatie, komt de luchtkwaliteit ten goede en verbetert het waterbeheer. Bij hevige regenval komt het water zo niet rechtstreeks in de rioleringen terecht.

Voor de bouwcode ging de stad ten rade bij de gemeentelijke commissie ruimtelijke ordening (GECORO) en de gewestelijk stedenbouwkundig ambtenaar. Het merendeel van de aanpassingen is gebaseerd op de nieuwe uitvoeringsbesluiten van de Vlaamse overheid, technische aanpassingen en vereenvoudigingen van de voorschriften.

Indien de gemeenteraad en later de deputatie van de provincie groen licht geven, zal de bouwcode waarschijnlijk begin 2011 van kracht worden.

Zo wil Antwerpen een groen dak voor alle platte daken bij verbouwingen of nieuwbouwprojecten. "Architecten en bouwheren leveren doorgaans kwalitatieve ontwerpen in Antwerpen. Ze passen de principes van de bouwcode al geruime tijd toe", stelt schepen voor Stadsontwikkeling Ludo Van Campenhout (Open vld). "Nu hebben we nieuwe elementen ingevoegd met betrekking tot duurzaamheid, zoals groene daken bouwen en voorzien in fietsenstallingen." De stad ziet niets dan voordelen in de groene daken. "Het zorgt voor betere isolatie, komt de luchtkwaliteit ten goede en verbetert het waterbeheer. Bij hevige regenval komt het water zo niet rechtstreeks in de rioleringen terecht. Voor de bouwcode ging de stad ten rade bij de gemeentelijke commissie ruimtelijke ordening (GECORO) en de gewestelijk stedenbouwkundig ambtenaar. Het merendeel van de aanpassingen is gebaseerd op de nieuwe uitvoeringsbesluiten van de Vlaamse overheid, technische aanpassingen en vereenvoudigingen van de voorschriften. Indien de gemeenteraad en later de deputatie van de provincie groen licht geven, zal de bouwcode waarschijnlijk begin 2011 van kracht worden.