Trends en de vastgoedadviseur JLL brachten Antwerpse marktpartijen en bewindslui samen voor een debat over de kantorenmarkt, stedenbouw en mobiliteit in de Scheldestad. De Antwerpse schepenen Rob Van de Velde (Ruimtelijke Ordening; N-VA) en Koen Kennis (Mobiliteit en Financiën; N-VA) bevestigden tijdens het debat de ambities van Antwerpen als kantoorstad.

Al is Rob Van de Velde niet gewonnen voor al te veel kantoorontwikkeling op risico. "We moeten er toch over waken dat we geen overaanbod creëren. Een stapsgewijze aanpak met vaardige en kundige snelheid vind ik wenselijker. Onze taak als overheid is te faciliteren en ervoor te zorgen dat het bestemmings- en vergunningstraject zo snel mogelijk verloopt. We zijn de enige stad in Vlaanderen waar private partijen zelf ruimtelijke uitvoeringsplannen kunnen wijzigen - weliswaar onder onze supervisie."

Voor de locaties voor nieuwe ontwikkelingen blijven de Antwerpse schepenen trouw aan de kantorennota van het vorige bestuur. "Het blijft de bedoeling om kantoren te bundelen op goed bereikbare locaties, bij voorkeur op mobiliteitsknooppunten", stelt Rob Van de Velde. Koen Kennis benadrukt dat ook het stadscentrum in aanmerking komt. "Als we spreken over mobiliteitsknooppunten: het beste voorbeeld daarvan is de omgeving van het Centraal Station. Daar komt alles samen. Maar ook de Groenplaats is een belangrijk knooppunt." (LV)

Een uitgebreid verslag van de ronde tafel over de Antwerpse vastgoedmarkt leest u in de vastgoedrubriek van Trends van 4 december.

Trends en de vastgoedadviseur JLL brachten Antwerpse marktpartijen en bewindslui samen voor een debat over de kantorenmarkt, stedenbouw en mobiliteit in de Scheldestad. De Antwerpse schepenen Rob Van de Velde (Ruimtelijke Ordening; N-VA) en Koen Kennis (Mobiliteit en Financiën; N-VA) bevestigden tijdens het debat de ambities van Antwerpen als kantoorstad. Al is Rob Van de Velde niet gewonnen voor al te veel kantoorontwikkeling op risico. "We moeten er toch over waken dat we geen overaanbod creëren. Een stapsgewijze aanpak met vaardige en kundige snelheid vind ik wenselijker. Onze taak als overheid is te faciliteren en ervoor te zorgen dat het bestemmings- en vergunningstraject zo snel mogelijk verloopt. We zijn de enige stad in Vlaanderen waar private partijen zelf ruimtelijke uitvoeringsplannen kunnen wijzigen - weliswaar onder onze supervisie."Voor de locaties voor nieuwe ontwikkelingen blijven de Antwerpse schepenen trouw aan de kantorennota van het vorige bestuur. "Het blijft de bedoeling om kantoren te bundelen op goed bereikbare locaties, bij voorkeur op mobiliteitsknooppunten", stelt Rob Van de Velde. Koen Kennis benadrukt dat ook het stadscentrum in aanmerking komt. "Als we spreken over mobiliteitsknooppunten: het beste voorbeeld daarvan is de omgeving van het Centraal Station. Daar komt alles samen. Maar ook de Groenplaats is een belangrijk knooppunt." (LV)Een uitgebreid verslag van de ronde tafel over de Antwerpse vastgoedmarkt leest u in de vastgoedrubriek van Trends van 4 december.