Terra Nova, dat werd opgericht door DEC, Dredging International, Jan De Nul en Envisan, wil tegen eind 2011 230.000 vierkante meter zonnepanelen plaatsen op een voormalige gipsstortplaats.

"We zijn momenteel het stort aan het saneren maar als de wijziging van de groenestroomcertificaten doorgevoerd worden zoals gepland, dan zitten we met een groot probleem", luidt het. De tijdelijke vereniging werkt aan sde anering van het stort vooraleer het zonnepark met 230.000 vierkante meter panelen geïnstalleerd kan worden. Terra Nova vreest dat bij een versnelde afbouw van de groenestroomcertificaten de investering in het zonnepark niet langer te verantwoorden zal zijn.

Toch is er begrip dat het systeem van de groenestroomcertificaten aangepast moet worden, alleen hoopt de vereniging dat het voorstel niet versneld en drastisch wordt doorgevoerd. Terra Nova wijst daarbij op het publiek luik van het project, want ook de provincie Oost-Vlaanderen en de gemeenten Zelzate en Evergem participeren in de uitbating van het park.

Terra Nova, dat werd opgericht door DEC, Dredging International, Jan De Nul en Envisan, wil tegen eind 2011 230.000 vierkante meter zonnepanelen plaatsen op een voormalige gipsstortplaats."We zijn momenteel het stort aan het saneren maar als de wijziging van de groenestroomcertificaten doorgevoerd worden zoals gepland, dan zitten we met een groot probleem", luidt het. De tijdelijke vereniging werkt aan sde anering van het stort vooraleer het zonnepark met 230.000 vierkante meter panelen geïnstalleerd kan worden. Terra Nova vreest dat bij een versnelde afbouw van de groenestroomcertificaten de investering in het zonnepark niet langer te verantwoorden zal zijn. Toch is er begrip dat het systeem van de groenestroomcertificaten aangepast moet worden, alleen hoopt de vereniging dat het voorstel niet versneld en drastisch wordt doorgevoerd. Terra Nova wijst daarbij op het publiek luik van het project, want ook de provincie Oost-Vlaanderen en de gemeenten Zelzate en Evergem participeren in de uitbating van het park.