In 2017 was 64 procent van de nieuw gebouwde woningen een flat. Dat aandeel is de afgelopen jaren aan het dalen (naar ongeveer 56 procent in 2020), vooral doordat er minder flats gebouwd worden en niet zozeer meer huizen. Zo daalde het aantal nieuwbouwflats in Vlaanderen dan met 29 procent en daalde het aantal nieuwe huizen met slechts 2 procent.

'De vraag naar flats werd de laatste jaren gedreven door de gezinsverdunning en de vergrijzing van de bevolking waardoor heel wat Vlamingen minder nood hebben aan een groter huis', zo stelt de VCB. 'Maar reeds uit de Vlaamse Woonsurvey van 2018 bleek dat meer dan 70 procent van de Vlamingen in een halfopen of open bebouwing wil wonen. Slechts 16 procent verkiest een flat.'

'De grondgebonden woning en de vrijheid die een eigen tuin geeft, zal dus ook in de toekomst belangrijk blijven. De coronacrisis heeft er het afgelopen jaar zeker toe bijgedragen dat meer mensen een huis boven een flat verkiezen', klinkt het.

In Wallonië lag het aandeel flats altijd al lager dan in Vlaanderen. Maar ook hier lijkt een daling ingezet te zijn.

In 2017 was 64 procent van de nieuw gebouwde woningen een flat. Dat aandeel is de afgelopen jaren aan het dalen (naar ongeveer 56 procent in 2020), vooral doordat er minder flats gebouwd worden en niet zozeer meer huizen. Zo daalde het aantal nieuwbouwflats in Vlaanderen dan met 29 procent en daalde het aantal nieuwe huizen met slechts 2 procent. 'De vraag naar flats werd de laatste jaren gedreven door de gezinsverdunning en de vergrijzing van de bevolking waardoor heel wat Vlamingen minder nood hebben aan een groter huis', zo stelt de VCB. 'Maar reeds uit de Vlaamse Woonsurvey van 2018 bleek dat meer dan 70 procent van de Vlamingen in een halfopen of open bebouwing wil wonen. Slechts 16 procent verkiest een flat.''De grondgebonden woning en de vrijheid die een eigen tuin geeft, zal dus ook in de toekomst belangrijk blijven. De coronacrisis heeft er het afgelopen jaar zeker toe bijgedragen dat meer mensen een huis boven een flat verkiezen', klinkt het.In Wallonië lag het aandeel flats altijd al lager dan in Vlaanderen. Maar ook hier lijkt een daling ingezet te zijn.