De nieuwe banen zijn mogelijk op voorwaarde dat de overheid een
gunstig kader voorziet zodat de nieuwe technieken aansluiting vinden op de markt en de private markt ondersteunen, luidt het.

"Het energieverbruik in de Vlaamse woningen moet tegen 2020 (bijna) naar nul en het grondstoffengebruik in de bouw moet fors omlaag. De komende tien jaar staat de bouw voor een omwenteling", verduidelijkt de VCB, die benadrukt dat innovatie aan de orde is.

Als die innovatiegolf lukt, zal het aandeel van de bouw- en de bouwverwante bedrijven in de totale tewerkstelling stijgen van 12 naar 14 procent en meer. "Onze economie zal dus bouwintensiever worden en ook voor het leefmilieu zal de bouw aan belang winnen", voorspelt de VCB.

Uit een rondvraag van de VCB onder haar leden blijkt dat ongeveer de helft van de respondenten zich bereid heeft verklaard te innoveren, van wie ongeveer een derde dat op eigen houtje wil doen. Voor innovatie werkt 27 procent samen met andere ondernemingen en bij 36 procent kwam de innovatie enkel van andere ondernemingen, vooral leveranciers. Een minderheid van de bouwbedrijven blijkt dus voortrekker in het innovatieverhaal. "Het is wel een belangrijke minderheid die de markt kan doen kantelen", aldus de VCB.

De nieuwe banen zijn mogelijk op voorwaarde dat de overheid een gunstig kader voorziet zodat de nieuwe technieken aansluiting vinden op de markt en de private markt ondersteunen, luidt het. "Het energieverbruik in de Vlaamse woningen moet tegen 2020 (bijna) naar nul en het grondstoffengebruik in de bouw moet fors omlaag. De komende tien jaar staat de bouw voor een omwenteling", verduidelijkt de VCB, die benadrukt dat innovatie aan de orde is.Als die innovatiegolf lukt, zal het aandeel van de bouw- en de bouwverwante bedrijven in de totale tewerkstelling stijgen van 12 naar 14 procent en meer. "Onze economie zal dus bouwintensiever worden en ook voor het leefmilieu zal de bouw aan belang winnen", voorspelt de VCB. Uit een rondvraag van de VCB onder haar leden blijkt dat ongeveer de helft van de respondenten zich bereid heeft verklaard te innoveren, van wie ongeveer een derde dat op eigen houtje wil doen. Voor innovatie werkt 27 procent samen met andere ondernemingen en bij 36 procent kwam de innovatie enkel van andere ondernemingen, vooral leveranciers. Een minderheid van de bouwbedrijven blijkt dus voortrekker in het innovatieverhaal. "Het is wel een belangrijke minderheid die de markt kan doen kantelen", aldus de VCB.