De toelage ondersteunt mensen met een laag inkomen die verhuizen van een slechte, onaangepaste woning naar een goede, aangepaste woning en bestaat uit een eenmalige installatiepremie en een maandelijkse huursubsidie voor een periode van maximum 9 jaar.

In totaal werden in 2010 in 2.865 dossiers toelagen uitbetaald. In 710 gevallen ging het om een ex-dakloze, in 1.307 gevallen om een verhuizing van een private woning naar een sociaal verhuurkantoor en in de overige gevallen een verhuis van een private woning naar een andere private woning.

De huursubsidie schommelde gemiddeld rond de 200 euro per maand en de installatiepremie rond de 590 euro. In 2010 werden 1.854 installatiepremies uitbetaald voor een totaal bedrag van 1,08 miljoen euro.

De toelage ondersteunt mensen met een laag inkomen die verhuizen van een slechte, onaangepaste woning naar een goede, aangepaste woning en bestaat uit een eenmalige installatiepremie en een maandelijkse huursubsidie voor een periode van maximum 9 jaar. In totaal werden in 2010 in 2.865 dossiers toelagen uitbetaald. In 710 gevallen ging het om een ex-dakloze, in 1.307 gevallen om een verhuizing van een private woning naar een sociaal verhuurkantoor en in de overige gevallen een verhuis van een private woning naar een andere private woning. De huursubsidie schommelde gemiddeld rond de 200 euro per maand en de installatiepremie rond de 590 euro. In 2010 werden 1.854 installatiepremies uitbetaald voor een totaal bedrag van 1,08 miljoen euro.