"Hoewel het algemene niveau van arbeidsproductiviteit in België hoger ligt dan bij de drie voornaamste handelspartners (Frankrijk, Duitsland en Nederland), is de kloof kleiner aan het worden", staat in het rapport. "Dit weerspiegelt deels maatregelen om werkgelegenheid onder laaggeschoolden te verhogen, maar de productiviteitsgroei was zelfs laag in de kennisintensieve sector, wat wijst op lacunes in de innovatiecapaciteit en het onderwijs, alsook beperkte blootstelling aan concurrentie." Het IMF vindt dat ondanks de gedane hervormingen, nog heel wat uitdagingen overblijven. Het gaat dan onder meer over het activeringsbeleid, de loonvorming en de arbeidsmarkt. Het beleid is uitgetekend om "bestaande jobs te beschermen via lange en dure ontslagprocedures". Ondanks de hervormingen in het kader van het eenheidsstatuut vindt het IMF het systeem nog steeds duur en bovendien ziet de organisatie een nadelig effect op aanwervingen, arbeidsmobiliteit en de mogelijkheden voor bedrijven om zich aan te passen. Ook stelt het IMF vast dat de regulering en administratieve lasten in België zwaarder wegen dan in andere Europese landen. "Een liberalisering van productmarkten, gecombineerd met maatregelen om innovatie te bevorderen en onderwijs te verbeteren, zouden de potentiële groei van België optrekken", klinkt het. "De liberalisering kan het meest effectief zijn in dienstensectoren zoals transport, retaildistributie en professionele diensten, die zwaar gereguleerd zijn naar OESO-standaarden." (Belga)

"Hoewel het algemene niveau van arbeidsproductiviteit in België hoger ligt dan bij de drie voornaamste handelspartners (Frankrijk, Duitsland en Nederland), is de kloof kleiner aan het worden", staat in het rapport. "Dit weerspiegelt deels maatregelen om werkgelegenheid onder laaggeschoolden te verhogen, maar de productiviteitsgroei was zelfs laag in de kennisintensieve sector, wat wijst op lacunes in de innovatiecapaciteit en het onderwijs, alsook beperkte blootstelling aan concurrentie." Het IMF vindt dat ondanks de gedane hervormingen, nog heel wat uitdagingen overblijven. Het gaat dan onder meer over het activeringsbeleid, de loonvorming en de arbeidsmarkt. Het beleid is uitgetekend om "bestaande jobs te beschermen via lange en dure ontslagprocedures". Ondanks de hervormingen in het kader van het eenheidsstatuut vindt het IMF het systeem nog steeds duur en bovendien ziet de organisatie een nadelig effect op aanwervingen, arbeidsmobiliteit en de mogelijkheden voor bedrijven om zich aan te passen. Ook stelt het IMF vast dat de regulering en administratieve lasten in België zwaarder wegen dan in andere Europese landen. "Een liberalisering van productmarkten, gecombineerd met maatregelen om innovatie te bevorderen en onderwijs te verbeteren, zouden de potentiële groei van België optrekken", klinkt het. "De liberalisering kan het meest effectief zijn in dienstensectoren zoals transport, retaildistributie en professionele diensten, die zwaar gereguleerd zijn naar OESO-standaarden." (Belga)