In totaal maken de internationale kredietverleners 10 miljard euro vrij om Cyprus voor het bankroet te behoeden. In een mededeling begroeten IMF-topvrouw Christine Lagarde en eurocommissaris voor Economische en Monetaire Zaken Olli Rehn woensdag het hervormingsprogramma dat het kleine euroland aanvaardt in ruil voor de financiële steun. Cyprus krijgt tot 2018 de tijd om een primair begrotingsoverschot van vier procent te halen en aldus de houdbaarheid van de schuld te verzekeren. Op Cyprus zijn reeds saneringen ten belope van vijf procent van het bbp in uitvoering en daar moet de komende jaren nog eens twee procent bijkomen. Het geld wordt onder meer gehaald uit een verhoging van de vennootschapsbelasting en de belasting op rente-inkomsten. "Er wachten Cyprus aanzienlijke uitdagingen", zo geven Rehn en Lagarde aan. Volgens hen omvat het programma een goed ritme voor de sanering van de openbare financiën en is een evenwicht gevonden tussen de impact op de economie op korte termijn en de doelstellingen op lange termijn om de overheidsfinanciën duurzaam te houden. Blikvanger van het reddingsplan is de drastische afslanking van de bankensector. Laiki, de tweede grootste bank, wordt ontmanteld en de grote spaarders moeten een bijdrage leveren aan de herkapitalisering van de grootste bank, Bank of Cyprus. (ANA)

In totaal maken de internationale kredietverleners 10 miljard euro vrij om Cyprus voor het bankroet te behoeden. In een mededeling begroeten IMF-topvrouw Christine Lagarde en eurocommissaris voor Economische en Monetaire Zaken Olli Rehn woensdag het hervormingsprogramma dat het kleine euroland aanvaardt in ruil voor de financiële steun. Cyprus krijgt tot 2018 de tijd om een primair begrotingsoverschot van vier procent te halen en aldus de houdbaarheid van de schuld te verzekeren. Op Cyprus zijn reeds saneringen ten belope van vijf procent van het bbp in uitvoering en daar moet de komende jaren nog eens twee procent bijkomen. Het geld wordt onder meer gehaald uit een verhoging van de vennootschapsbelasting en de belasting op rente-inkomsten. "Er wachten Cyprus aanzienlijke uitdagingen", zo geven Rehn en Lagarde aan. Volgens hen omvat het programma een goed ritme voor de sanering van de openbare financiën en is een evenwicht gevonden tussen de impact op de economie op korte termijn en de doelstellingen op lange termijn om de overheidsfinanciën duurzaam te houden. Blikvanger van het reddingsplan is de drastische afslanking van de bankensector. Laiki, de tweede grootste bank, wordt ontmanteld en de grote spaarders moeten een bijdrage leveren aan de herkapitalisering van de grootste bank, Bank of Cyprus. (ANA)