Met het akkoord kunnen overuren worden gekaderd, aldus de vakbondman. "Wij hebben niks tegen meer flexibiliteit, wel tegen misbruik. Met de cao kunnen we overuren beter kaderen", legt Dirix uit. Het akkoord voorziet ook dat er geen enkele loonkostenverhogende maatregel komt, buiten de index en barema's. "Duurzame tewerkstelling is belangrijk voor ons. We hebben begrip voor de omwenteling die op de sector af komt met het nieuwe kassasysteem. De impact is enorm", zegt de ACV-secretaris. Hij wijst er op dat de laatste jaren al een inhaaloperatie is gebeurd voor de lonen. Belangrijk voor de bonden is dat de syndicale drempel - de drempel waarboven vakbonden actief mogen zijn in een bedrijf - wordt verlaagd van 50 naar 40 werknemers. "De horeca was de laatste grote sector die niet onder de drempel van 50 werknemers ging". Ook belangrijk voor de vakbonden zijn de afspraken inzake vormingsinspanningen en het aanpakken van de wildgroei aan stages in de sector. (Belga)

Met het akkoord kunnen overuren worden gekaderd, aldus de vakbondman. "Wij hebben niks tegen meer flexibiliteit, wel tegen misbruik. Met de cao kunnen we overuren beter kaderen", legt Dirix uit. Het akkoord voorziet ook dat er geen enkele loonkostenverhogende maatregel komt, buiten de index en barema's. "Duurzame tewerkstelling is belangrijk voor ons. We hebben begrip voor de omwenteling die op de sector af komt met het nieuwe kassasysteem. De impact is enorm", zegt de ACV-secretaris. Hij wijst er op dat de laatste jaren al een inhaaloperatie is gebeurd voor de lonen. Belangrijk voor de bonden is dat de syndicale drempel - de drempel waarboven vakbonden actief mogen zijn in een bedrijf - wordt verlaagd van 50 naar 40 werknemers. "De horeca was de laatste grote sector die niet onder de drempel van 50 werknemers ging". Ook belangrijk voor de vakbonden zijn de afspraken inzake vormingsinspanningen en het aanpakken van de wildgroei aan stages in de sector. (Belga)