Horeca Vlaanderen is voorstander van een witte horeca, maar tegelijk is de horeca een van de meest arbeidsintensieve sectoren en heeft België de hoogste lasten op arbeid ter wereld. "Wij vragen dan ook om de invoering van de kassa uit te stellen om een rampscenario te voorkomen" zegt Van Assche. "De overheid moet eerst duidelijkheid scheppen over hoe de kassa nu precies moet worden ingevoerd en er moet een haalbaar klimaat gecreëerd worden." De ongerustheid in de sector is enorm. Uit een steekproef van Horeca Vlaanderen bij 300 respondenten blijkt dat 52 procent van de bevraagden zware problemen vreest te krijgen door de kassa en vreest 9 procent failliet te gaan binnen het jaar. Een faillissementsgraad van 9 procent het eerste jaar staat voor bijna 5.000 horecazaken en bijgevolg minstens 25.000 jobs. Daarbij komen ook nog de ontslagen die zullen vallen in zaken die alleen door sanering kunnen overleven. "Bovendien zullen de prijzen aanzienlijk stijgen, zullen horecazaken minder open zijn en zal de kwaliteit minderen", aldus Horeca Vlaanderen. "Ketens zullen klaar staan om de markt over te nemen." Begin juli stelde de overheid reeds een horecaplan voor. Deze maatregelen zijn reeds een eerste aanzet maar blijven ruimschoots onvoldoende om het loonlastenprobleem in de sector aan te pakken, besluit de beroepsvereniging. (SGI)

Horeca Vlaanderen is voorstander van een witte horeca, maar tegelijk is de horeca een van de meest arbeidsintensieve sectoren en heeft België de hoogste lasten op arbeid ter wereld. "Wij vragen dan ook om de invoering van de kassa uit te stellen om een rampscenario te voorkomen" zegt Van Assche. "De overheid moet eerst duidelijkheid scheppen over hoe de kassa nu precies moet worden ingevoerd en er moet een haalbaar klimaat gecreëerd worden." De ongerustheid in de sector is enorm. Uit een steekproef van Horeca Vlaanderen bij 300 respondenten blijkt dat 52 procent van de bevraagden zware problemen vreest te krijgen door de kassa en vreest 9 procent failliet te gaan binnen het jaar. Een faillissementsgraad van 9 procent het eerste jaar staat voor bijna 5.000 horecazaken en bijgevolg minstens 25.000 jobs. Daarbij komen ook nog de ontslagen die zullen vallen in zaken die alleen door sanering kunnen overleven. "Bovendien zullen de prijzen aanzienlijk stijgen, zullen horecazaken minder open zijn en zal de kwaliteit minderen", aldus Horeca Vlaanderen. "Ketens zullen klaar staan om de markt over te nemen." Begin juli stelde de overheid reeds een horecaplan voor. Deze maatregelen zijn reeds een eerste aanzet maar blijven ruimschoots onvoldoende om het loonlastenprobleem in de sector aan te pakken, besluit de beroepsvereniging. (SGI)