Volgens Homans is er wel een link tussen stad en de ziekenhuisgroep, vanwege statutaire tewerkstelling vanuit het OCMW naar ZNA door detachering. "Daarnaast ben ik verbaasd omdat het de bonden zijn die in het kader van de personeelsbesparingen net gevraagd hebben om een groepsbrede, solidaire aanpak, waarbij niet enkel de gemeentebedrijven, maar ook alle satellieten in de besparingsronde meegenomen worden", vervolgt de schepen. "Meer nog, ZNA en ook het Zorgbedrijf moeten verhoudingsgewijs net 75 procent minder moeite doen. We bouwden een correctiefactor in, omdat het over zorg gaat. Normaal gezien ging ZNA 420 banen moeten inleveren." Antwerpen krijgt volgens Homans momenteel jaarlijks nog 56,1 miljoen euro aan federale responsabiliseringsbijdragen, waarvoor het ziekenhuis een grote veroorzakende factor is. Het college gaat er "voorzichtig" van uit dat ze die nog twee jaar zal krijgen. "Als die wegvallen en er zou geen solidariteit naar ZNA vanuit andere stadsdiensten zijn, dan zou het de boeken kunnen dichtdoen." Verder benadrukt de schepen dat er gewerkt zal worden met natuurlijke afvloeiingen. "De besparingen zullen ook enkel bij de ondersteunende diensten zitten, en dus niet bij het medisch personeel." (Belga)

Volgens Homans is er wel een link tussen stad en de ziekenhuisgroep, vanwege statutaire tewerkstelling vanuit het OCMW naar ZNA door detachering. "Daarnaast ben ik verbaasd omdat het de bonden zijn die in het kader van de personeelsbesparingen net gevraagd hebben om een groepsbrede, solidaire aanpak, waarbij niet enkel de gemeentebedrijven, maar ook alle satellieten in de besparingsronde meegenomen worden", vervolgt de schepen. "Meer nog, ZNA en ook het Zorgbedrijf moeten verhoudingsgewijs net 75 procent minder moeite doen. We bouwden een correctiefactor in, omdat het over zorg gaat. Normaal gezien ging ZNA 420 banen moeten inleveren." Antwerpen krijgt volgens Homans momenteel jaarlijks nog 56,1 miljoen euro aan federale responsabiliseringsbijdragen, waarvoor het ziekenhuis een grote veroorzakende factor is. Het college gaat er "voorzichtig" van uit dat ze die nog twee jaar zal krijgen. "Als die wegvallen en er zou geen solidariteit naar ZNA vanuit andere stadsdiensten zijn, dan zou het de boeken kunnen dichtdoen." Verder benadrukt de schepen dat er gewerkt zal worden met natuurlijke afvloeiingen. "De besparingen zullen ook enkel bij de ondersteunende diensten zitten, en dus niet bij het medisch personeel." (Belga)