De staat en De Nederlandsche Bank werden voor het hof van beroep vervolgd door een reeks voormalige Fortis-aandeelhouders, vertegenwoordigd door meester Mischael Modrikamen. Meester Modrikamen meent dat de Nederlandse regering en DNB de aandeelhouders schade hebben berokkend. "Enerzijds hadden ze beloofd Fortis te herkapitaliseren, wat ze niet gedaan hebben", pleitte hij eerder. "Daarnaast hebben ze de Fortis-statuten niet nageleefd. Die voorzien dat een dergelijke beslissing enkel door de aandeelhouders kon genomen worden. Ten slotte hebben ze van de situatie geprofiteerd om de Fortis-onderdelen te kopen aan een prijs die veel te laag was." Het hof van beroep bevestigde de immuniteit zoals die eerder door de Brusselse rechtbank van koophandel was uitgesproken. Volgens het hof werden de acties van de staat en de centrale bank ingegeven door het algemeen belang. "Het hof van beroep heeft gezegd dat wat ze deden, diende om de markten in Nederland te stabiliseren op een moment dat die in een precaire toestand verkeerden en dat twee systemische banken (Fortis Nederland en ABN Amro) in gevaar waren", aldus Koen Van den Broeck. Modrikamen eiste een schadevergoeding van 5 euro per aandeel. (JDH)

De staat en De Nederlandsche Bank werden voor het hof van beroep vervolgd door een reeks voormalige Fortis-aandeelhouders, vertegenwoordigd door meester Mischael Modrikamen. Meester Modrikamen meent dat de Nederlandse regering en DNB de aandeelhouders schade hebben berokkend. "Enerzijds hadden ze beloofd Fortis te herkapitaliseren, wat ze niet gedaan hebben", pleitte hij eerder. "Daarnaast hebben ze de Fortis-statuten niet nageleefd. Die voorzien dat een dergelijke beslissing enkel door de aandeelhouders kon genomen worden. Ten slotte hebben ze van de situatie geprofiteerd om de Fortis-onderdelen te kopen aan een prijs die veel te laag was." Het hof van beroep bevestigde de immuniteit zoals die eerder door de Brusselse rechtbank van koophandel was uitgesproken. Volgens het hof werden de acties van de staat en de centrale bank ingegeven door het algemeen belang. "Het hof van beroep heeft gezegd dat wat ze deden, diende om de markten in Nederland te stabiliseren op een moment dat die in een precaire toestand verkeerden en dat twee systemische banken (Fortis Nederland en ABN Amro) in gevaar waren", aldus Koen Van den Broeck. Modrikamen eiste een schadevergoeding van 5 euro per aandeel. (JDH)