Hoe meer onze economie verschuift van een productie-economie, waar de omgang met dingen centraal staat, naar een diensteneconomie en een beleveniseconomie, hoe belangrijker het wordt dat managers scoren op interpersoonlijke intelligentie. Hoe haal je resultaten via de overige spelers in je netwerk? Hoe meer robots de dinggerichte elementen overnemen, hoe meer leiderschap en beïnvloeding zullen wegen.
...