2012 was zo een "rustiger" jaar dan 2011, toen er 22 acties waren (waarvan negen nationale). In 2010 waren er achttien acties (elf nationale) en in 2009 elf acties (acht nationale). De eerste actie van 2012 vond op 10 januari plaats, toen het personeel van het seinhuis van Antwerpen Berchem spontaan actie voerde wegens personeelstekort. De laatste actie dateert van 4 december toen er in sommige werkplaatsen geprotesteerd werd tegen de sluiting van een bedrijfsrestaurant, en er daarvoor ook een personeelsactie was in Gent Sint-Pieters. Die restaurantsluiting werd daarna bevroren. De eerste 24 urenstaking vond plaats op 29 en 30 januari in het kader van de algemene nationale staking tegen de regeringsbeslissingen, zoals de pensioenhervorming, van de toen net aangetreden regering-Di Rupo. Dat was overigens de eerste algemene staking sinds 1993. Andere nationale acties bij het spoor volgden. Half april was er een korte onderbreking, uit solidariteit met een na agressie overleden MIVB-controleur. In juni was er bij de treinbestuurders van het goederentransport een nationale actie naar aanleiding van de problemen bij NMBS-Logistics - in dat dossier waren er ook tal van acties op lokaal niveau. Begin oktober was er de staking tegen de hervomingsplannen voor de NMBS-Groep en midden november in het kader van de Europese actiedag. (JDH)

2012 was zo een "rustiger" jaar dan 2011, toen er 22 acties waren (waarvan negen nationale). In 2010 waren er achttien acties (elf nationale) en in 2009 elf acties (acht nationale). De eerste actie van 2012 vond op 10 januari plaats, toen het personeel van het seinhuis van Antwerpen Berchem spontaan actie voerde wegens personeelstekort. De laatste actie dateert van 4 december toen er in sommige werkplaatsen geprotesteerd werd tegen de sluiting van een bedrijfsrestaurant, en er daarvoor ook een personeelsactie was in Gent Sint-Pieters. Die restaurantsluiting werd daarna bevroren. De eerste 24 urenstaking vond plaats op 29 en 30 januari in het kader van de algemene nationale staking tegen de regeringsbeslissingen, zoals de pensioenhervorming, van de toen net aangetreden regering-Di Rupo. Dat was overigens de eerste algemene staking sinds 1993. Andere nationale acties bij het spoor volgden. Half april was er een korte onderbreking, uit solidariteit met een na agressie overleden MIVB-controleur. In juni was er bij de treinbestuurders van het goederentransport een nationale actie naar aanleiding van de problemen bij NMBS-Logistics - in dat dossier waren er ook tal van acties op lokaal niveau. Begin oktober was er de staking tegen de hervomingsplannen voor de NMBS-Groep en midden november in het kader van de Europese actiedag. (JDH)