In een interview met De Standaard (9 februari) stelt De Leeuw: "Volkswagen Duitsland verhoogt de lonen met 3,2% omdat het bedrijf de crisis goed heeft doorstaan. Bij ons mag het maximaal 0,3% zijn". Duidelijke boodschap: de Duitse werknemer - er mag veralgemeend worden want dit loonakkoord is traditioneel trend-settend - gaat er bijna 3% méér op vooruit dan de Belgische. Dit rekenwerk raakt echter kant noch wal en dit omwille van essentieel twee redenen.

Ten eerste, het Duitse cijfer is inclusief de vergoeding voor inflatie terwijl de 0,3% waar De Leeuw het over heeft, slaat op de mogelijkheid voorzien in het IPA om volgend jaar de lonen na indexaanpassingen te verhogen. Anders uitgedrukt: het Duitse cijfer slaat op nominale loonstijgingen, dat van België op reële loonstijgingen.

Ten tweede, het loonakkoord afgesloten bij VW geldt voor 16 maanden, nl. van 1 februari 2011 tot eind mei 2012. Op jaarbasis komt die 3,2% dus neer op een loonstijging met 2,4%. De consensusvisie rond de Duitse inflatie voor 2011 situeert zich vandaag rond de1,7% voor zowel 2011 als 2012. Rekenen we dat om naar de periode van 16 maanden dan komen we op een inflatie van 2,3%. Het VW-akkoord voorziet dus een reële loonstijging met 0,9% en helemaal niet de 3,2% die Rudy De Leeuw vooropstelt.

Uiteraard kan het met de inflatie nog anders uitdraaien dan voorzien. Ook hier bestaat een consensus, namelijk dat als er een substantiële afwijking komt dat die dan eerder à la hausse zal zijn. Stel dat de jaarlijkse inflatie voor 2011 en 2012 in Duitsland doortikt naar naar 2% of iets meer dan is er in Duitsland totaal geen sprake meer van reële loonstijgingen, integendeel zelfs. In België wordt een reële terugval van de lonen geblokkeerd door het automatisch indexmechanisme.

Conclusie: als alles meezit op inflatievlak gaan de Duitse werknemers een marginaal hogere reële loonstijging krijgen dan wat het voorliggende IPA thans voorziet. Loopt de inflatie een klein beetje op, dan biedt het IPA méér perspectieven op reële loonstijgingen dan de overeenkomsten die vandaag in Duitsland tot stand komen.

In een interview met De Standaard (9 februari) stelt De Leeuw: "Volkswagen Duitsland verhoogt de lonen met 3,2% omdat het bedrijf de crisis goed heeft doorstaan. Bij ons mag het maximaal 0,3% zijn". Duidelijke boodschap: de Duitse werknemer - er mag veralgemeend worden want dit loonakkoord is traditioneel trend-settend - gaat er bijna 3% méér op vooruit dan de Belgische. Dit rekenwerk raakt echter kant noch wal en dit omwille van essentieel twee redenen. Ten eerste, het Duitse cijfer is inclusief de vergoeding voor inflatie terwijl de 0,3% waar De Leeuw het over heeft, slaat op de mogelijkheid voorzien in het IPA om volgend jaar de lonen na indexaanpassingen te verhogen. Anders uitgedrukt: het Duitse cijfer slaat op nominale loonstijgingen, dat van België op reële loonstijgingen. Ten tweede, het loonakkoord afgesloten bij VW geldt voor 16 maanden, nl. van 1 februari 2011 tot eind mei 2012. Op jaarbasis komt die 3,2% dus neer op een loonstijging met 2,4%. De consensusvisie rond de Duitse inflatie voor 2011 situeert zich vandaag rond de1,7% voor zowel 2011 als 2012. Rekenen we dat om naar de periode van 16 maanden dan komen we op een inflatie van 2,3%. Het VW-akkoord voorziet dus een reële loonstijging met 0,9% en helemaal niet de 3,2% die Rudy De Leeuw vooropstelt. Uiteraard kan het met de inflatie nog anders uitdraaien dan voorzien. Ook hier bestaat een consensus, namelijk dat als er een substantiële afwijking komt dat die dan eerder à la hausse zal zijn. Stel dat de jaarlijkse inflatie voor 2011 en 2012 in Duitsland doortikt naar naar 2% of iets meer dan is er in Duitsland totaal geen sprake meer van reële loonstijgingen, integendeel zelfs. In België wordt een reële terugval van de lonen geblokkeerd door het automatisch indexmechanisme. Conclusie: als alles meezit op inflatievlak gaan de Duitse werknemers een marginaal hogere reële loonstijging krijgen dan wat het voorliggende IPA thans voorziet. Loopt de inflatie een klein beetje op, dan biedt het IPA méér perspectieven op reële loonstijgingen dan de overeenkomsten die vandaag in Duitsland tot stand komen.