Volgens Vincent Pestiau, permanent afgevaardigde van ACOD Spoor, drukten ze hun wil uit voor het behoud van een eenheidsstructuur en wezen ze de tweeledige structuur af. Morgen/dinsdag komen de verschillende ACOD-afdelingen samen om een formeel standpunt in te nemen, na consultatie van alle leden in de regionale afdelingen van de vakbond. Mogelijke acties zouden verschillende vormen kunnen aannemen, aldus Pestiau. De vakbondsman sloot in afwachting het uitbreken van spontane acties door spoormedewerkers niet uit. Minister van Overheidsbedrijven Paul Magnette kon vorige woensdag op de kern een nieuwe structuur voor de spoorwegen afdwingen, met een spoorwegoperator (NMBS), een beheerder van de spoorinfrastructuur Infrabel en een gemeenschappelijk filiaal HR Rail, dat instaat voor het personeelsbeleid. (VEK)

Volgens Vincent Pestiau, permanent afgevaardigde van ACOD Spoor, drukten ze hun wil uit voor het behoud van een eenheidsstructuur en wezen ze de tweeledige structuur af. Morgen/dinsdag komen de verschillende ACOD-afdelingen samen om een formeel standpunt in te nemen, na consultatie van alle leden in de regionale afdelingen van de vakbond. Mogelijke acties zouden verschillende vormen kunnen aannemen, aldus Pestiau. De vakbondsman sloot in afwachting het uitbreken van spontane acties door spoormedewerkers niet uit. Minister van Overheidsbedrijven Paul Magnette kon vorige woensdag op de kern een nieuwe structuur voor de spoorwegen afdwingen, met een spoorwegoperator (NMBS), een beheerder van de spoorinfrastructuur Infrabel en een gemeenschappelijk filiaal HR Rail, dat instaat voor het personeelsbeleid. (VEK)