"Ik ben hier zelf geen pleitbezorger van", verklaarde de Vlaamse vakbondsvertegenwoordiger Jean-Pierre Goossens, maar hij kon niet uitsluiten dat de basis misschien zo'n gevecht wil. De gemoederen op de personeelsvergadering gingen naar verluidt in die richting. Volgende dinsdag zullen de verschillende ACOD-afdelingen samenzitten om een formeel standpunt in te nemen, na consultatie van alle leden.Als men beslist het gevecht tegen de tweeledige structuur van Magnette aan te gaan, wordt dat waarschijnlijk een staking van meerdere dagen. "Een operatie van lange adem", verwoordde de Franstalige voorzitter Michel Abdissi het.De andere optie voor de socialistische vakbond is "de schade van het plan-Magnette zo veel mogelijk beperken". Abdissi ziet twee belangrijke actiepunten: zorgen dat HR Rail voldoende onafhankelijk staat ten opzichte van Infrabel en van de NMBS, en een fusie op het niveau van de dispatching. "Enkel op die manier kan de stiptheid voor de reizigers verbeteren", meent hij. (DLA)

"Ik ben hier zelf geen pleitbezorger van", verklaarde de Vlaamse vakbondsvertegenwoordiger Jean-Pierre Goossens, maar hij kon niet uitsluiten dat de basis misschien zo'n gevecht wil. De gemoederen op de personeelsvergadering gingen naar verluidt in die richting. Volgende dinsdag zullen de verschillende ACOD-afdelingen samenzitten om een formeel standpunt in te nemen, na consultatie van alle leden.Als men beslist het gevecht tegen de tweeledige structuur van Magnette aan te gaan, wordt dat waarschijnlijk een staking van meerdere dagen. "Een operatie van lange adem", verwoordde de Franstalige voorzitter Michel Abdissi het.De andere optie voor de socialistische vakbond is "de schade van het plan-Magnette zo veel mogelijk beperken". Abdissi ziet twee belangrijke actiepunten: zorgen dat HR Rail voldoende onafhankelijk staat ten opzichte van Infrabel en van de NMBS, en een fusie op het niveau van de dispatching. "Enkel op die manier kan de stiptheid voor de reizigers verbeteren", meent hij. (DLA)