Het gebruik van steenkoolgas als energiebron is een piste die al een tijdje door LRM wordt onderzocht. De voormalige reconversiemaatschappij heeft als eigenaar van de mijninfrastructuur de rechten om de exploitatie te doen, mocht dit een economisch haalbare kaart blijken. Om de mogelijkheden te onderzoeken heeft LRM een tijd geleden het Australische Dart Energy aangesteld als gespecialiseerde partner. Deze beursgenoteerde groep heeft echter recentelijk aangekondigd in financiële moeilijkheden te vertoeven en een herstructurering te zullen doorvoeren. Daarbij moeten ongeveer 100 mensen afvloeien en wordt een Australisch onderzoeksproject gestaakt. "We hebben naar aanleiding van die mededeling contact genomen met Dart Energy", zegt Jeffrey Alenus, woordvoerder van LRM. "Ze hebben ons verzekerd dat er niets wijzigt aan de plannen die we samen hebben opgezet." LRM wacht nu op de toekenning van de vergunning om opsporingen te mogen doen in de Limburgse ondergrond. Minister Joke Schauvliege heeft nog tot eind april de tijd om deze af te leveren. Intussen proberen een aantal actiegroepen die tegen de ontginning van steenkoolgas gekant zijn, de minister onder druk te zetten door te zwaaien met de slechte financiële cijfers van Dart Energy en te wijzen op mogelijke milieu- en gezondheidsrisico's bij de ontginning van steenkoolgas. (KAV)

Het gebruik van steenkoolgas als energiebron is een piste die al een tijdje door LRM wordt onderzocht. De voormalige reconversiemaatschappij heeft als eigenaar van de mijninfrastructuur de rechten om de exploitatie te doen, mocht dit een economisch haalbare kaart blijken. Om de mogelijkheden te onderzoeken heeft LRM een tijd geleden het Australische Dart Energy aangesteld als gespecialiseerde partner. Deze beursgenoteerde groep heeft echter recentelijk aangekondigd in financiële moeilijkheden te vertoeven en een herstructurering te zullen doorvoeren. Daarbij moeten ongeveer 100 mensen afvloeien en wordt een Australisch onderzoeksproject gestaakt. "We hebben naar aanleiding van die mededeling contact genomen met Dart Energy", zegt Jeffrey Alenus, woordvoerder van LRM. "Ze hebben ons verzekerd dat er niets wijzigt aan de plannen die we samen hebben opgezet." LRM wacht nu op de toekenning van de vergunning om opsporingen te mogen doen in de Limburgse ondergrond. Minister Joke Schauvliege heeft nog tot eind april de tijd om deze af te leveren. Intussen proberen een aantal actiegroepen die tegen de ontginning van steenkoolgas gekant zijn, de minister onder druk te zetten door te zwaaien met de slechte financiële cijfers van Dart Energy en te wijzen op mogelijke milieu- en gezondheidsrisico's bij de ontginning van steenkoolgas. (KAV)