Want terwijl de Europese Centrale Bank (ECB) al jaren bijna nulrentes hanteert, betalen vooral kmo's in de zuiderse eurolanden nog altijd hoge rentevoeten op bankleningen - als ze al een lening krijgen. De ondernemingen zitten nog te diep in de schulden, de zaken draaien nog te slecht en de lokale banken zijn nog te zwak om een normale kredietverstrekking mogelijk te maken, zeker in een deflatoir klimaat.

Ja, Europa moet zijn overmatige schuldenlast afbouwen, maar zonder een gezonde economische groei is dat een bijna onmogelijk opgave. De ECB staat erbij en kijkt ernaar. Ze bewijst de ondernemers vooral lippendienst, sinds Mario Draghi in de zomer van 2012 met één welgemikte zin de eurocrisis bezwoer. Maar woorden volstaan niet langer, zeker niet sinds Draghi vorige maand heeft aangekondigd dat hij donderdag actie onderneemt.

Mirakels hoeven we niet te verwachten. Verdere renteverlagingen zullen weinig uithalen, behalve de euro misschien tijdelijk verzwakken. Een uit de kluiten gewassen programma van geldverruiming is weinig waarschijnlijk en ook niet wenselijk, want dat zou nog meer zeepsop pompen in de al gevaarlijk schuimende financiële markten. Wel wenselijk is een beleid om de lage rentevoeten tot bij de kmo's te krijgen.

Maar in Europa bestaat nauwelijks een kapitaalmarkt voor bedrijfskredieten, en dus kan de ECB die leningen ook niet opkopen. Maar misschien moet ze de banken pas nieuwe goedkope kredieten geven, op voorwaarde dat ze die doorsluizen naar de kmo's. Toon het geld aan de ondernemers, in plaats van aan de banken.

Want terwijl de Europese Centrale Bank (ECB) al jaren bijna nulrentes hanteert, betalen vooral kmo's in de zuiderse eurolanden nog altijd hoge rentevoeten op bankleningen - als ze al een lening krijgen. De ondernemingen zitten nog te diep in de schulden, de zaken draaien nog te slecht en de lokale banken zijn nog te zwak om een normale kredietverstrekking mogelijk te maken, zeker in een deflatoir klimaat. Ja, Europa moet zijn overmatige schuldenlast afbouwen, maar zonder een gezonde economische groei is dat een bijna onmogelijk opgave. De ECB staat erbij en kijkt ernaar. Ze bewijst de ondernemers vooral lippendienst, sinds Mario Draghi in de zomer van 2012 met één welgemikte zin de eurocrisis bezwoer. Maar woorden volstaan niet langer, zeker niet sinds Draghi vorige maand heeft aangekondigd dat hij donderdag actie onderneemt. Mirakels hoeven we niet te verwachten. Verdere renteverlagingen zullen weinig uithalen, behalve de euro misschien tijdelijk verzwakken. Een uit de kluiten gewassen programma van geldverruiming is weinig waarschijnlijk en ook niet wenselijk, want dat zou nog meer zeepsop pompen in de al gevaarlijk schuimende financiële markten. Wel wenselijk is een beleid om de lage rentevoeten tot bij de kmo's te krijgen. Maar in Europa bestaat nauwelijks een kapitaalmarkt voor bedrijfskredieten, en dus kan de ECB die leningen ook niet opkopen. Maar misschien moet ze de banken pas nieuwe goedkope kredieten geven, op voorwaarde dat ze die doorsluizen naar de kmo's. Toon het geld aan de ondernemers, in plaats van aan de banken.