"We zijn al veel langer vragende partij om het omslachtige en dure systeem van maaltijdcheques te vervangen door een extra nettoloon", zegt Dominique Michel, gedelegeerd bestuurder van Comeos. Volgens Michel zal dat, in tegenstelling tot wat de uitgevers van de cheques beweren, voor de handel geen negatieve gevolgen hebben. "Ik lees ook dat in onze sector duizenden banen zouden sneuvelen indien we het systeem van de cheques zouden afschaffen", zegt Michel. "Dat slaat helemaal nergens op. Zowat 85 procent van de uitgereikte cheques worden door de Comeos-leden ontvangen en verwerkt - ik geloof dus dat we beter geplaatst zijn om de impact van de maatregel in te schatten." "Het verwerken van de cheques, de commissies die de winkelier erop betaalt en het in stand houden van twee systemen - een elektronisch en de klassieke papiercheques - kost ons handenvol geld", zegt Michel. "Maaltijdcheques zijn een kunstmatig systeem om mensen geld te geven, dat tientallen miljoenen per jaar kost. Die miljoenen kunnen rechtstreeks in de economie gepompt worden, wat voor de consument uiteraard een goede zaak is." (Belga)

"We zijn al veel langer vragende partij om het omslachtige en dure systeem van maaltijdcheques te vervangen door een extra nettoloon", zegt Dominique Michel, gedelegeerd bestuurder van Comeos. Volgens Michel zal dat, in tegenstelling tot wat de uitgevers van de cheques beweren, voor de handel geen negatieve gevolgen hebben. "Ik lees ook dat in onze sector duizenden banen zouden sneuvelen indien we het systeem van de cheques zouden afschaffen", zegt Michel. "Dat slaat helemaal nergens op. Zowat 85 procent van de uitgereikte cheques worden door de Comeos-leden ontvangen en verwerkt - ik geloof dus dat we beter geplaatst zijn om de impact van de maatregel in te schatten." "Het verwerken van de cheques, de commissies die de winkelier erop betaalt en het in stand houden van twee systemen - een elektronisch en de klassieke papiercheques - kost ons handenvol geld", zegt Michel. "Maaltijdcheques zijn een kunstmatig systeem om mensen geld te geven, dat tientallen miljoenen per jaar kost. Die miljoenen kunnen rechtstreeks in de economie gepompt worden, wat voor de consument uiteraard een goede zaak is." (Belga)