De verhuur van bedrijfspanden is vandaag vrijgesteld van btw, maar dat leidt er ook toe dat verhuurders de btw op de bouw of renovatie niet kunnen aftrekken, met hogere huur­prijzen als gevolg.

De regering wou verhuurders de kans geven om toch onder het btw-stelsel te vallen, maar omdat er discussie bleef over de kostprijs, is de maatregel nu afgevoerd. Alleen gebouwen met minder dan vijftig procent kantoorruimte vallen onder het btw-stelsel. Dat beperkt de maatregel tot de logistiek en distributiesector.