Er is in het verleden veel commotie geweest rond het project be-MINE, dat naast een grootschalig winkelcomplex, ook honderden woongelegenheden, een zwembad, rustoord en horecafaciliteiten inhoudt. Vooral de oppervlakte van het oorspronkelijk geplande winkelcentrum, zowat 28.000 m2, was de lokale handelaars en de ondernemersvereniging Unizo een doorn in het oog. Na intensief lobbywerk op de hoogste niveaus, werden de vergunningsaanvragen voor het shoppinggedeelte afgewezen. Een nieuw dossier is nu in een afgeslankte versie dus wel goedgekeurd. Het gaat om een project van 15.000 m2 waar het stadsbestuur een socio-economische vergunning voor afgeleverd heeft. Dit houdt in dat er zich dertien tot maximaal negentien grotere winkels op het mijnterrein kunnen vestigen. De activiteiten moeten complementair zijn met de meer kleinschalige detailhandel in het handelscentrum van Beringen. Unizo heeft zich al akkoord verklaard met de gereduceerde plannen. De enige bijkomende voorwaarde die de ondernemersorganisatie stelt, is dat minstens de helft van de nieuwe handelsruimte gereserveerd wordt voor herlokalisatie van bestaande baanwinkels of voor zonevreemde detailhandelsbedrijven. (Belga)

Er is in het verleden veel commotie geweest rond het project be-MINE, dat naast een grootschalig winkelcomplex, ook honderden woongelegenheden, een zwembad, rustoord en horecafaciliteiten inhoudt. Vooral de oppervlakte van het oorspronkelijk geplande winkelcentrum, zowat 28.000 m2, was de lokale handelaars en de ondernemersvereniging Unizo een doorn in het oog. Na intensief lobbywerk op de hoogste niveaus, werden de vergunningsaanvragen voor het shoppinggedeelte afgewezen. Een nieuw dossier is nu in een afgeslankte versie dus wel goedgekeurd. Het gaat om een project van 15.000 m2 waar het stadsbestuur een socio-economische vergunning voor afgeleverd heeft. Dit houdt in dat er zich dertien tot maximaal negentien grotere winkels op het mijnterrein kunnen vestigen. De activiteiten moeten complementair zijn met de meer kleinschalige detailhandel in het handelscentrum van Beringen. Unizo heeft zich al akkoord verklaard met de gereduceerde plannen. De enige bijkomende voorwaarde die de ondernemersorganisatie stelt, is dat minstens de helft van de nieuwe handelsruimte gereserveerd wordt voor herlokalisatie van bestaande baanwinkels of voor zonevreemde detailhandelsbedrijven. (Belga)