De Wave Pioneer is de laatste stap vooraleer een boei zal gemaakt worden op schaal 1:1, die dan als model moet dienen voor de exploitatie en commercialisering. Deze boei heeft een diameter van 4,5 meter, ongeveer schaal 1:2, en bezit alle meet- en registratieapparatuur om beter inzicht te krijgen in enerzijds energieproductie en anderzijds belasting en sterkte. De convertor zal in deze testfase nog niet aangesloten worden op het elektriciteitsnet. De boei is uitgerust met een drijflichaam dat verankerd is met een kabel aan de zeebodem die de beweging van de golf volgt. De mechanische energie die ontwikkeld wordt door de beweging van de kabel wordt dan omgezet in elektriciteit. Het unieke aan deze convertor is dat hij gebouwd is voor het gematigd zeeklimaat in de Noordzee. Het golfvermogen van 6,5 Kilowatt per meter voor onze kusten, is vrij beperkt in vergelijking met bijvoorbeeld de westkust van Schotland en Ierland. Hoewel het project nog in de testfase zit, wordt al gedacht over de toekomst. Het consortium FlanSea, bestaande uit de Universiteit Gent en zes Vlaamse bedrijven, denkt aan een golfenergieconvertorenpark in de nabijheid van de windmolenparken, omdat daar de nodige infrastructuur al aanwezig is. Vande Lanotte leek alvast gewonnen voor het idee. "In het verleden leken windmolenparken ook exotisch, maar is het inmiddels normaal geworden. Misschien wordt het met de golfenergieconvertor net zo." Of er een park komt, is grotendeels afhankelijk van de resultaten van de Wave Pioneer. Binnen enkele weken verhuist de boei van de Oostendse haven naar de open zee, op ongeveer een kilometer voor de kust van Oostende. Tot eind 2013 zal de boei uitvoerig getest worden. (Belga)

De Wave Pioneer is de laatste stap vooraleer een boei zal gemaakt worden op schaal 1:1, die dan als model moet dienen voor de exploitatie en commercialisering. Deze boei heeft een diameter van 4,5 meter, ongeveer schaal 1:2, en bezit alle meet- en registratieapparatuur om beter inzicht te krijgen in enerzijds energieproductie en anderzijds belasting en sterkte. De convertor zal in deze testfase nog niet aangesloten worden op het elektriciteitsnet. De boei is uitgerust met een drijflichaam dat verankerd is met een kabel aan de zeebodem die de beweging van de golf volgt. De mechanische energie die ontwikkeld wordt door de beweging van de kabel wordt dan omgezet in elektriciteit. Het unieke aan deze convertor is dat hij gebouwd is voor het gematigd zeeklimaat in de Noordzee. Het golfvermogen van 6,5 Kilowatt per meter voor onze kusten, is vrij beperkt in vergelijking met bijvoorbeeld de westkust van Schotland en Ierland. Hoewel het project nog in de testfase zit, wordt al gedacht over de toekomst. Het consortium FlanSea, bestaande uit de Universiteit Gent en zes Vlaamse bedrijven, denkt aan een golfenergieconvertorenpark in de nabijheid van de windmolenparken, omdat daar de nodige infrastructuur al aanwezig is. Vande Lanotte leek alvast gewonnen voor het idee. "In het verleden leken windmolenparken ook exotisch, maar is het inmiddels normaal geworden. Misschien wordt het met de golfenergieconvertor net zo." Of er een park komt, is grotendeels afhankelijk van de resultaten van de Wave Pioneer. Binnen enkele weken verhuist de boei van de Oostendse haven naar de open zee, op ongeveer een kilometer voor de kust van Oostende. Tot eind 2013 zal de boei uitvoerig getest worden. (Belga)