Israël telt veruit het grootste aantal start-ups per hoofd van de bevolking: zowat één per 1350 inwoners. Het land staat op het nummer twee in de ranglijst van innovatieve landen van het World Economic Forum. Per hoofd van de bevolking investeren durfkapitalisten 674 dollar. Dat is meer dan het dubbele van de 303 dollar van de Verenigde Staten.
...

Israël telt veruit het grootste aantal start-ups per hoofd van de bevolking: zowat één per 1350 inwoners. Het land staat op het nummer twee in de ranglijst van innovatieve landen van het World Economic Forum. Per hoofd van de bevolking investeren durfkapitalisten 674 dollar. Dat is meer dan het dubbele van de 303 dollar van de Verenigde Staten.Om te leren van dat voorbeeld, neemt ook de Gentse schepen van Economie Sofie Bracke (Open Vld) deel. Dat veroorzaakte commotie in de Gentse gemeenteraad, waar de PVDA de reis op de korrel nam, bijgetreden door de sp.a en Groen. Nochtans hadden die laatste twee partijen Brackes deelname in het schepencollege goedgekeurd. De eerste b2b-contacten die de delegatieleden in Jeruzalem hadden, waren opvallend genoeg met Palestijnse ondernemers. Het Belgische consulaat in Jeruzalem organiseerde die bijeenkomst. Het consulaat regelt de contacten met de Palestijnse staat, terwijl de ambassade in Tel Aviv die met Israël regelt.Geert Moerman, gedelegeerd bestuurder van Voka Oost-Vlaanderen, betreurt dat de reis in politiek vaarwater terechtkwam. "Het is jammer dat er zo weinig voeling is met hoe ondernemers werken en denken. Het getuigt van weinig vertrouwen in het bedrijfsleven."Het doel van de reis is te kijken hoe Israël erin is geslaagd zichzelf uit te bouwen tot de start-uphoofdstad van de wereld. Het Israëlische leger - jongens en meisjes vatten hun hogere studies pas na twee tot drie jaar dienstplicht aan - speelt daarin een rol. Ook de visie en de doorgedreven ondersteuning van de overheid en de relatie met de wetenschappelijke sector dragen bij aan het succes.Moerman: "In Gent hebben we al een mooie biotech- en medische cluster. Als we de ambities willen waarmaken, zijn hier nog ideeën op te doen."Voka Oost-Vlaanderen organiseert al voor de vijfde keer een inspiratiereis. Eerder werden Silicon Valley, Boston en New York, Zuid-Afrika en China bezocht. Op één reis na, nam het Gentse stadsbestuur telkens deel.Het verschil met een klassieke handelsmissie is dat in het programma geen plaats is voor de ondertekening van contracten, of afspraken met potentiële klanten of toeleveranciers. Dat belet niet dat individuele bedrijven andere afspraken kunnen maken, maar op één uitzondering na volgen de meeste het programma. Moerman: "De klemtoon ligt op luisteren naar de bedrijven en de vertegenwoordigers van de overheid, en kijken hoe steden en landen erin slagen een ecosysteem van toekomstgerichte bedrijven op te bouwen."Met de reizen heeft de ondernemersvereniging succesvol een nieuwe niche aangeboord. "De eerste keer was het een beetje afwachten of het concept zou aanslaan", vertelt Moerman. "Intussen zitten we aan onze maximumcapaciteit. Om logistieke redenen willen we niet meer dan één bus ter plaatse, en die plaatsen zijn snel gevuld."