De sluiting van de autofabriek kan het aantal werkzoekenden in de regio doen verdubbelen. "Eind november 2012 telde het Genkse arbeidsmarktgebied ongeveer 8.800 niet-werkende werkzoekenden. Het huidige aantal werkzoekenden ligt hiermee in de grootteorde van het aantal banen dat bij Ford en haar toeleveringsbedrijven op de tocht staat", zo staat in het rapport. Wat de toekomst betreft, "zal veel afhangen van de reconversie die opgezet wordt en de mate waarin deze erin slaagt om opnieuw lokale werkgelegenheid te creëren". Jobs in de regio zijn immers niet breed gezaaid: per 100 inwoners op arbeidsleeftijd zijn er in het Genkse slechts 62 jobs beschikbaar. Bovendien heeft het Genkse arbeidsmarktgebied nu al de laagste werkzaamheidsgraad (60 procent) en tegelijk ook de hoogste werkloosheidsgraad (10,2 procent). De kans is dus groot dat werkzoekenden buiten de regio zullen moeten kijken voor een nieuwe job. In dat geval zou de gemiddelde woon-werkafstand, die nu 28 kilometer bedraagt, toenemen en zou de cluster Genk vermoedelijk opgaan in het arbeidsmarktgebied Hasselt. (FUL)

De sluiting van de autofabriek kan het aantal werkzoekenden in de regio doen verdubbelen. "Eind november 2012 telde het Genkse arbeidsmarktgebied ongeveer 8.800 niet-werkende werkzoekenden. Het huidige aantal werkzoekenden ligt hiermee in de grootteorde van het aantal banen dat bij Ford en haar toeleveringsbedrijven op de tocht staat", zo staat in het rapport. Wat de toekomst betreft, "zal veel afhangen van de reconversie die opgezet wordt en de mate waarin deze erin slaagt om opnieuw lokale werkgelegenheid te creëren". Jobs in de regio zijn immers niet breed gezaaid: per 100 inwoners op arbeidsleeftijd zijn er in het Genkse slechts 62 jobs beschikbaar. Bovendien heeft het Genkse arbeidsmarktgebied nu al de laagste werkzaamheidsgraad (60 procent) en tegelijk ook de hoogste werkloosheidsgraad (10,2 procent). De kans is dus groot dat werkzoekenden buiten de regio zullen moeten kijken voor een nieuwe job. In dat geval zou de gemiddelde woon-werkafstand, die nu 28 kilometer bedraagt, toenemen en zou de cluster Genk vermoedelijk opgaan in het arbeidsmarktgebied Hasselt. (FUL)