De daling is niet geheel onverwacht. In jaren met gemeenteraadsverkiezingen - die waren er in 2012 - pieken de gemeentelijke investeringen altijd. Maar er is meer aan de hand, zegt de VCB. De piek lag niet alleen lager dan in vorige verkiezingsjaren, maar bovendien daalden de investeringen nadien, in 2013, ook sterker dan anders. Volgens de VCB vertegenwoordigen de lokale overheden bijna de helft van alle overheidsopdrachten. Het aandeel van de regionale overheden bedraagt 40 procent, terwijl de federale overheid goed is voor circa 10 procent. Het aantal opdrachten van alle overheden samen daalde vorig jaar met 17 procent, aldus nog de VCB. Dat cijfer werd fors omlaag getrokken door de evolutie van de gemeentelijke aanbestedingen. De VCB wijst erop dat bedrijven die infrastructuur- en wegenwerken uitvoeren, bijna volledig afhankelijk zijn van overheidsopdrachten. "Uit de conjunctuurenquêtes van de Nationale Bank blijkt dat de aannemers van infrastructuur- en wegenwerken de situatie nu op alle fronten negatief beoordelen: zowel voor hun orderbestand als voor de verdere ontwikkeling van de prijzen en de verdere evolutie van de tewerkstelling", aldus de VCB. Overheden investeren in transportinfrastructuur, scholen en ziekenhuizen, eigen administratieve gebouwen, gebouwen voor cultuur en sport en in sociale woningen. (Belga)

De daling is niet geheel onverwacht. In jaren met gemeenteraadsverkiezingen - die waren er in 2012 - pieken de gemeentelijke investeringen altijd. Maar er is meer aan de hand, zegt de VCB. De piek lag niet alleen lager dan in vorige verkiezingsjaren, maar bovendien daalden de investeringen nadien, in 2013, ook sterker dan anders. Volgens de VCB vertegenwoordigen de lokale overheden bijna de helft van alle overheidsopdrachten. Het aandeel van de regionale overheden bedraagt 40 procent, terwijl de federale overheid goed is voor circa 10 procent. Het aantal opdrachten van alle overheden samen daalde vorig jaar met 17 procent, aldus nog de VCB. Dat cijfer werd fors omlaag getrokken door de evolutie van de gemeentelijke aanbestedingen. De VCB wijst erop dat bedrijven die infrastructuur- en wegenwerken uitvoeren, bijna volledig afhankelijk zijn van overheidsopdrachten. "Uit de conjunctuurenquêtes van de Nationale Bank blijkt dat de aannemers van infrastructuur- en wegenwerken de situatie nu op alle fronten negatief beoordelen: zowel voor hun orderbestand als voor de verdere ontwikkeling van de prijzen en de verdere evolutie van de tewerkstelling", aldus de VCB. Overheden investeren in transportinfrastructuur, scholen en ziekenhuizen, eigen administratieve gebouwen, gebouwen voor cultuur en sport en in sociale woningen. (Belga)