Geens zei dat na afloop van informeel overleg tussen de Europese ministers van Financiën in Dublin. "We denken er nu aan de grote deposito's een voorkeursbehandeling te geven. Dat betekent dat spaarders met meer dan 100.000 euro op de rekening bevoorrecht worden tegenover andere schuldeisers. Dat wil met andere woorden zeggen dat ze pas aangesproken mogen worden in allerlaatste instantie, als alle alternatieven, inclusief kapitaalmaatregelen, een gedwongen verkoop of nationalisatie, is bekeken". Volgens de minister blijven er wel economisch veel vragen open, zoals of zo'n voorkeursbehandeling de financiering van de banken via obligaties en kortlopen schuldpapier negatief kan beïnvloeden. Geens benadrukt dat alles staat of valt bij streng toezicht in en op de banken zelf. "Als die controle er is - en dat is toch wat we aan het doen zijn met de Bankenunie - stellen al die andere problemen zich niet". (Belga)

Geens zei dat na afloop van informeel overleg tussen de Europese ministers van Financiën in Dublin. "We denken er nu aan de grote deposito's een voorkeursbehandeling te geven. Dat betekent dat spaarders met meer dan 100.000 euro op de rekening bevoorrecht worden tegenover andere schuldeisers. Dat wil met andere woorden zeggen dat ze pas aangesproken mogen worden in allerlaatste instantie, als alle alternatieven, inclusief kapitaalmaatregelen, een gedwongen verkoop of nationalisatie, is bekeken". Volgens de minister blijven er wel economisch veel vragen open, zoals of zo'n voorkeursbehandeling de financiering van de banken via obligaties en kortlopen schuldpapier negatief kan beïnvloeden. Geens benadrukt dat alles staat of valt bij streng toezicht in en op de banken zelf. "Als die controle er is - en dat is toch wat we aan het doen zijn met de Bankenunie - stellen al die andere problemen zich niet". (Belga)