De economische dynamiek zorgt dat er "hier elk jaar bij wijze van spreken wel een Oosterweelverbinding wordt gebouwd", aldus Peeters. "Daar kan men alleen maar jaloers op zijn", geeft hij toe. "Het politieke regime in China is natuurlijk anders. Wij dragen de tol van de democratie die dingen doet vertragen". De Vlaamse minister-president haalt uit naar de vele procedures die grote infrastructuurwerken in ons land vertragen. "We zitten dicht bij een situatie waar inspraak leidt tot geen uitspraak meer, door al die procedures. Als we in een situatie komen waar grote infrastructuurwerken moeilijk worden, dan hebben we zeker een handicap". Om in Vlaanderen tegenwicht te kunnen geven, zijn al stappen gezet. Zo zijn milieu- en bouwvergunning samengesmolten tot één procedure. En er is de aanpassing van de wetgeving van de Raad van State, die volop bezig is. Daardoor zullen bij een vormfout infrastructuurwerken niet zomaar meer kunnen worden stilgelegd, maar kan de vormfout worden rechtgezet. Peeters bepleit echter ook een mentaliteitswijziging in Vlaanderen. "Die is nodig om de concurrentie aan te gaan en de ambitie om de beste te zijn aan te scherpen. Er is geen reden tot zelfgenoegzaamheid. Dat moet er uit. We moeten de alertheid en ambitie om 'state of the art' te zijn meer dan ooit aanmoedigen", aldus Peeters, die zegt met nog meer enthousiasme het aankomende pact voor meer concurrentie te gaan bepleiten. (Belga)

De economische dynamiek zorgt dat er "hier elk jaar bij wijze van spreken wel een Oosterweelverbinding wordt gebouwd", aldus Peeters. "Daar kan men alleen maar jaloers op zijn", geeft hij toe. "Het politieke regime in China is natuurlijk anders. Wij dragen de tol van de democratie die dingen doet vertragen". De Vlaamse minister-president haalt uit naar de vele procedures die grote infrastructuurwerken in ons land vertragen. "We zitten dicht bij een situatie waar inspraak leidt tot geen uitspraak meer, door al die procedures. Als we in een situatie komen waar grote infrastructuurwerken moeilijk worden, dan hebben we zeker een handicap". Om in Vlaanderen tegenwicht te kunnen geven, zijn al stappen gezet. Zo zijn milieu- en bouwvergunning samengesmolten tot één procedure. En er is de aanpassing van de wetgeving van de Raad van State, die volop bezig is. Daardoor zullen bij een vormfout infrastructuurwerken niet zomaar meer kunnen worden stilgelegd, maar kan de vormfout worden rechtgezet. Peeters bepleit echter ook een mentaliteitswijziging in Vlaanderen. "Die is nodig om de concurrentie aan te gaan en de ambitie om de beste te zijn aan te scherpen. Er is geen reden tot zelfgenoegzaamheid. Dat moet er uit. We moeten de alertheid en ambitie om 'state of the art' te zijn meer dan ooit aanmoedigen", aldus Peeters, die zegt met nog meer enthousiasme het aankomende pact voor meer concurrentie te gaan bepleiten. (Belga)