Uit de enquête blijkt dat de meeste Belgen (94 pct) vinden dat ouderen zolang mogelijk thuis moeten kunnen blijven wonen. Een ruime meerderheid (81 pc) pleit voor meer solidariteit tussen generaties en nagenoeg evenveel (80 pct) vindt dat men best zelf voldoende pensioenreserves aanlegt, en niet alleen op de overheid rekent. Opmerkelijk: 79 pct vindt het pensioen op 65 jaar "een verworven recht". Jong en oud zijn het vaak eens met elkaar, zij het niet altijd in dezelfde mate. Zo staan 50-plussers veel positiever tegenover kangoeroewonen dat min-dertigers. Jongeren zijn dan weer meer bereid eigen reserves aan te leggen voor hun pensioen. De bank wil de bewustwording over de vergrijzingsproblematiek nog aanwakkeren, en verwijst hiervoor naar de vele uitdagingen die het ouder worden van de bevolking met zich meebrengt. Het aantal 65-plussers verdubbelt tussen 2010 en 2030, terwijl de kosten van de vergrijzing jaar na jaar opwaarts worden herzien door de zwakke economische groei. België heeft nu al de laagste economische participatiegraad van West-Europa en het aandeel van de actieve bevolking neemt de volgende decennia nog af. Bovendien is ook het gemiddeld pensioen bij de laagste van Europa en kampt ons land met en een oud en onaangepast woningpark. Via het platform "Generation United", reikt Belfius tal van producten aan die een oplossing kunnen bieden. Het gaat bijvoorbeeld om kredieten voor kangoeroewonen, een kasbon die investeert in rusthuizen of ziekenhuizen, beleggingsproducten waarbij ouders hun kinderen steun geven bij het woonkrediet. Belfius biedt voor het eerst ook een uitvaartverzekering aan. (KAV)

Uit de enquête blijkt dat de meeste Belgen (94 pct) vinden dat ouderen zolang mogelijk thuis moeten kunnen blijven wonen. Een ruime meerderheid (81 pc) pleit voor meer solidariteit tussen generaties en nagenoeg evenveel (80 pct) vindt dat men best zelf voldoende pensioenreserves aanlegt, en niet alleen op de overheid rekent. Opmerkelijk: 79 pct vindt het pensioen op 65 jaar "een verworven recht". Jong en oud zijn het vaak eens met elkaar, zij het niet altijd in dezelfde mate. Zo staan 50-plussers veel positiever tegenover kangoeroewonen dat min-dertigers. Jongeren zijn dan weer meer bereid eigen reserves aan te leggen voor hun pensioen. De bank wil de bewustwording over de vergrijzingsproblematiek nog aanwakkeren, en verwijst hiervoor naar de vele uitdagingen die het ouder worden van de bevolking met zich meebrengt. Het aantal 65-plussers verdubbelt tussen 2010 en 2030, terwijl de kosten van de vergrijzing jaar na jaar opwaarts worden herzien door de zwakke economische groei. België heeft nu al de laagste economische participatiegraad van West-Europa en het aandeel van de actieve bevolking neemt de volgende decennia nog af. Bovendien is ook het gemiddeld pensioen bij de laagste van Europa en kampt ons land met en een oud en onaangepast woningpark. Via het platform "Generation United", reikt Belfius tal van producten aan die een oplossing kunnen bieden. Het gaat bijvoorbeeld om kredieten voor kangoeroewonen, een kasbon die investeert in rusthuizen of ziekenhuizen, beleggingsproducten waarbij ouders hun kinderen steun geven bij het woonkrediet. Belfius biedt voor het eerst ook een uitvaartverzekering aan. (KAV)