De ministers van Financiën en centrale bankiers van de G20 komen ook terug op het terugdringen van de begrotingstekorten. Ze bepleiten "geloofwaardige strategieën op middellange termijn", maar schuiven daarbij geen concrete, becijferde doelstellingen naar voren. De G20 ziet alvast enkele lichtpuntjes. Zo zijn de risico's voor de wereldwijde economie volgens de ministers van Financiën "gedaald", terwijl ook de "omstandigheden op de financiële markten verbeterd zijn". Toch blijft de groei wereldwijd voorlopig "te zwak", klinkt het. De top zaterdag werd overschaduwd door de vrees voor "een muntoorlog", uitgelokt door een aaneenschakeling van devaluaties door landen op zoek naar economische groei. De G20 benadrukte daarom dat "de monetaire politiek gericht moet zijn op prijsstabiliteit op nationaal niveau en het economische herstel moet blijven ondersteunen, conform de respectieve mandaten" van de verschillende centrale banken. In aanloop naar de volgende G20 op topniveau, in september, laat de Duitse bondskanselier Angela Merkel zaterdag nog verstaan dat ze mikt op een "strengere" regulering van de financiële markten. De voorstellen rond een financiële transactietaks op Europees niveau noemt ze "slechts een begin". "Het zou wenselijk zijn als de hele wereld meedoet", besluit Merkel. (KNS)

De ministers van Financiën en centrale bankiers van de G20 komen ook terug op het terugdringen van de begrotingstekorten. Ze bepleiten "geloofwaardige strategieën op middellange termijn", maar schuiven daarbij geen concrete, becijferde doelstellingen naar voren. De G20 ziet alvast enkele lichtpuntjes. Zo zijn de risico's voor de wereldwijde economie volgens de ministers van Financiën "gedaald", terwijl ook de "omstandigheden op de financiële markten verbeterd zijn". Toch blijft de groei wereldwijd voorlopig "te zwak", klinkt het. De top zaterdag werd overschaduwd door de vrees voor "een muntoorlog", uitgelokt door een aaneenschakeling van devaluaties door landen op zoek naar economische groei. De G20 benadrukte daarom dat "de monetaire politiek gericht moet zijn op prijsstabiliteit op nationaal niveau en het economische herstel moet blijven ondersteunen, conform de respectieve mandaten" van de verschillende centrale banken. In aanloop naar de volgende G20 op topniveau, in september, laat de Duitse bondskanselier Angela Merkel zaterdag nog verstaan dat ze mikt op een "strengere" regulering van de financiële markten. De voorstellen rond een financiële transactietaks op Europees niveau noemt ze "slechts een begin". "Het zou wenselijk zijn als de hele wereld meedoet", besluit Merkel. (KNS)