De NS, die in juni 2013 besloot om het zogenoemde V250-materieel niet meer in te zetten, zette inmiddels voor 125 miljoen euro geld opzij. Dat "waardeverminderingsverlies" is in de genoemde bandbreedte meegenomen, aldus een zegsman. De koopovereenkomst met Fyra-bouwer AnsaldoBreda is overigens nog niet formeel opgezegd. "Gezien de onzekerheden rondom de afwikkeling van het contract is geen rekening gehouden met eventuele financiële gevolgen zoals het alsnog betalen van verplichtingen voortkomend uit het contract, eventuele claims over en weer en/of een eventuele verkoopopbrengst van het V250-materieel", aldus de NS woensdag. De accountant van de NS, KPMG, wees in de zogenoemde beoordelingsverklaring van het halfjaarbericht nadrukkelijk op "de onzekerheid vanwege de financiële afwikkeling van een contract", daarmee doelend op de waardering van de Fyra en AnsaldoBreda in de boeken. (Belga)

De NS, die in juni 2013 besloot om het zogenoemde V250-materieel niet meer in te zetten, zette inmiddels voor 125 miljoen euro geld opzij. Dat "waardeverminderingsverlies" is in de genoemde bandbreedte meegenomen, aldus een zegsman. De koopovereenkomst met Fyra-bouwer AnsaldoBreda is overigens nog niet formeel opgezegd. "Gezien de onzekerheden rondom de afwikkeling van het contract is geen rekening gehouden met eventuele financiële gevolgen zoals het alsnog betalen van verplichtingen voortkomend uit het contract, eventuele claims over en weer en/of een eventuele verkoopopbrengst van het V250-materieel", aldus de NS woensdag. De accountant van de NS, KPMG, wees in de zogenoemde beoordelingsverklaring van het halfjaarbericht nadrukkelijk op "de onzekerheid vanwege de financiële afwikkeling van een contract", daarmee doelend op de waardering van de Fyra en AnsaldoBreda in de boeken. (Belga)