Nog in de krant zegt Thierry Jacques dat de Franstalige christelijke arbeidersbeweging liever niet afzag van het commercieel akkoord met Belfius over de winstbewijzen, maar dat ze verplicht was om haar Vlaamse evenknie, het ACW, te volgen. Begin maart maakte het ACW bekend dat ze klacht zou indienen wegens laster tegen wie "sinds 14 februari" de arbeidersbeweging beticht van schriftvervalsing en fraude. Namen wilde het ACW niet noemen, maar 14 februari was de dag waarop de N-VA de pers bijeenriep om te praten over fiscale fraude, schriftvervalsing, belangenvermenging en misbruik van vennootschapsgoederen bij de christelijke arbeidersbeweging. Die klacht is intussen nog niet ingediend, maar dat "zal een van de komende dagen" gebeuren, was vrijdag te horen in ACW-kringen. (JDH)

Nog in de krant zegt Thierry Jacques dat de Franstalige christelijke arbeidersbeweging liever niet afzag van het commercieel akkoord met Belfius over de winstbewijzen, maar dat ze verplicht was om haar Vlaamse evenknie, het ACW, te volgen. Begin maart maakte het ACW bekend dat ze klacht zou indienen wegens laster tegen wie "sinds 14 februari" de arbeidersbeweging beticht van schriftvervalsing en fraude. Namen wilde het ACW niet noemen, maar 14 februari was de dag waarop de N-VA de pers bijeenriep om te praten over fiscale fraude, schriftvervalsing, belangenvermenging en misbruik van vennootschapsgoederen bij de christelijke arbeidersbeweging. Die klacht is intussen nog niet ingediend, maar dat "zal een van de komende dagen" gebeuren, was vrijdag te horen in ACW-kringen. (JDH)