De CNE vindt in het ontwerpakkoord "drieënhalve" successen, bijvoorbeeld dat de opzegtermijn voor arbeiders "drie of vier keer langer zal zijn dan vandaag". Daarnaast spreekt de bediendebond van zes mislukkingen, bijvoorbeeld dat de harmonisering volledig betaald zal worden door de bedienden, en vooral de hogere bedienden, die in de toekomst zullen worden aangeworven. De bond hekelt onder meer de vaagheid van de tekst en de fouten en tegenstrijdigheden die er volgens hem in staan. "Een democratie die naam waardig vraagt om duidelijke akkoorden, of duidelijke niet-akkoorden. Het lijkt erop dat er zich een gewoonte vormt om 'non-akkoorden' te sluiten waarvan verondersteld wordt dat ze aanvaardbaar zijn, zonder dat de vakbondscentrales echt hun basis kunnen consulteren. Dat is een onaanvaardbare uitwas", aldus de CNE. De bond betreurt voorts de "onbuigzaamheid" van werkgeversfederatie VBO, maar vooral "de zwakheid en de verdeeldheid van de syndicale strategie". (Belga)

De CNE vindt in het ontwerpakkoord "drieënhalve" successen, bijvoorbeeld dat de opzegtermijn voor arbeiders "drie of vier keer langer zal zijn dan vandaag". Daarnaast spreekt de bediendebond van zes mislukkingen, bijvoorbeeld dat de harmonisering volledig betaald zal worden door de bedienden, en vooral de hogere bedienden, die in de toekomst zullen worden aangeworven. De bond hekelt onder meer de vaagheid van de tekst en de fouten en tegenstrijdigheden die er volgens hem in staan. "Een democratie die naam waardig vraagt om duidelijke akkoorden, of duidelijke niet-akkoorden. Het lijkt erop dat er zich een gewoonte vormt om 'non-akkoorden' te sluiten waarvan verondersteld wordt dat ze aanvaardbaar zijn, zonder dat de vakbondscentrales echt hun basis kunnen consulteren. Dat is een onaanvaardbare uitwas", aldus de CNE. De bond betreurt voorts de "onbuigzaamheid" van werkgeversfederatie VBO, maar vooral "de zwakheid en de verdeeldheid van de syndicale strategie". (Belga)