"Ik heb nota genomen van de vordering van het Openbaar Ministerie," zegt Jean-Paul Votron, "en zal met mijn raadslieden de tijd nemen om op de geuite beschuldigingen te antwoorden. Ik kan slechts herhalen dat ik op geen enkel moment heb gelogen of heb geprobeerd de informatie, doorgegeven aan de markt, te manipuleren, noch de minste strafrechtelijke inbreuk heb gepleegd in het kader van de opdracht die mij was toevertrouwd door de raad van bestuur van Fortis en die ik heb uitgeoefend onder controle van deze laatste."Volgens Votron hebben Fortis en haar bestuurders altijd gehandeld en gecommuniceerd met de grootst mogelijke integriteit. De communicatie van Fortis zou ook altijd gebeurd zijn onder de permanente controle van interne en externe revisoren, alsook van de toezichthouders CBFA (nu FSMA, nvdr.) en DNB (de centrale bank van Nederland)."Ik hoop de waarheid in dit dossier in ere te kunnen herstellen, in alle objectiviteit en ver van de extreme mediatisering die vandaag heerst", aldus nog Votron. "Sedert meer dan vier jaar maak ik het voorwerp uit van een onduldbare lastercampagne zonder te mogen genieten van de fundamentele rechten erkend aan iedere persoon, waaronder het vermoeden van onschuld." (DLA)

"Ik heb nota genomen van de vordering van het Openbaar Ministerie," zegt Jean-Paul Votron, "en zal met mijn raadslieden de tijd nemen om op de geuite beschuldigingen te antwoorden. Ik kan slechts herhalen dat ik op geen enkel moment heb gelogen of heb geprobeerd de informatie, doorgegeven aan de markt, te manipuleren, noch de minste strafrechtelijke inbreuk heb gepleegd in het kader van de opdracht die mij was toevertrouwd door de raad van bestuur van Fortis en die ik heb uitgeoefend onder controle van deze laatste."Volgens Votron hebben Fortis en haar bestuurders altijd gehandeld en gecommuniceerd met de grootst mogelijke integriteit. De communicatie van Fortis zou ook altijd gebeurd zijn onder de permanente controle van interne en externe revisoren, alsook van de toezichthouders CBFA (nu FSMA, nvdr.) en DNB (de centrale bank van Nederland)."Ik hoop de waarheid in dit dossier in ere te kunnen herstellen, in alle objectiviteit en ver van de extreme mediatisering die vandaag heerst", aldus nog Votron. "Sedert meer dan vier jaar maak ik het voorwerp uit van een onduldbare lastercampagne zonder te mogen genieten van de fundamentele rechten erkend aan iedere persoon, waaronder het vermoeden van onschuld." (DLA)