Stephen Odell, de topman van Ford Europa, heeft al eerder tegen Kris Peeters en de media gezegd dat er volgens hem en zijn juristen een duidelijke ontsnappingsclausule in het Toekomstcontract staat, wat de autoconstructeur vrijpleit van de verplichtingen die elders staan opgesomd. Het gaat over de "uitzonderlijke economische omstandigheden", die de afspraken teniet doen over werkzekerheid tot 2020. De advocaten van de vakbonden zien dat enigszins anders, en hebben donderdagvoormiddag via een aangetekende ingebrekestelling hun vordering geformuleerd. Ford herhaalt daarbij de eerdere stelling: "Wij respecteren de mening van de vakbonden over het Investeringsakkoord van 2010, maar zijn ervan overtuigd dat Ford geen inbreuk pleegt op het akkoord, " stelt woordvoerder Jo Declercq namens de directie in een mededeling. "Het consultatieproces dat momenteel gevoerd wordt, is volledig in overeenstemming met de Belgische wetgeving. We zullen uiteraard ook gesprekken voeren over de significante, marktgedreven, economische en businessveranderingen zoals vermeld in het Investeringsakkoord van 2010." Daarmee is het duidelijk dat Ford op basis van de ingebrekestelling niet tot een minnelijke schikking zal overgaan, laat staan het voornemen tot sluiting van de fabriek om die redenen zal schrappen. (COR 471)

Stephen Odell, de topman van Ford Europa, heeft al eerder tegen Kris Peeters en de media gezegd dat er volgens hem en zijn juristen een duidelijke ontsnappingsclausule in het Toekomstcontract staat, wat de autoconstructeur vrijpleit van de verplichtingen die elders staan opgesomd. Het gaat over de "uitzonderlijke economische omstandigheden", die de afspraken teniet doen over werkzekerheid tot 2020. De advocaten van de vakbonden zien dat enigszins anders, en hebben donderdagvoormiddag via een aangetekende ingebrekestelling hun vordering geformuleerd. Ford herhaalt daarbij de eerdere stelling: "Wij respecteren de mening van de vakbonden over het Investeringsakkoord van 2010, maar zijn ervan overtuigd dat Ford geen inbreuk pleegt op het akkoord, " stelt woordvoerder Jo Declercq namens de directie in een mededeling. "Het consultatieproces dat momenteel gevoerd wordt, is volledig in overeenstemming met de Belgische wetgeving. We zullen uiteraard ook gesprekken voeren over de significante, marktgedreven, economische en businessveranderingen zoals vermeld in het Investeringsakkoord van 2010." Daarmee is het duidelijk dat Ford op basis van de ingebrekestelling niet tot een minnelijke schikking zal overgaan, laat staan het voornemen tot sluiting van de fabriek om die redenen zal schrappen. (COR 471)